Persbericht NIOO-KNAW

Nederlandse brandganzen hebben een actiever immuunsysteem dan soortgenoten in het Noorden

23 december 2014

Vogeltrek is een imposant verschijnsel. Maar waarom vogels vaak grote afstanden afleggen van en naar hun broedgebied in hoog-noordelijke streken is nog lang niet opgehelderd. Er is geopperd dat de vogels profiteren van het langere daglicht, of dat er in het noorden minder roofdieren zijn. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit te Groningen en Vogeltrekstation NIOO-KNAW hebben een nieuwe verklaring ontdekt.

Ze onderzochten brandganzen die op Spitsbergen broeden en maakten een vergelijking met vogels van dezelfde soort die niet trekken maar het hele jaar in Nederland blijven.

Bezuinigen op immuunsysteem

De vogels op Spitsbergen bleken sterk te bezuinigen op hun afweersysteem (immuunsysteem), met name dat deel dat verantwoordelijk is voor de algemene weerstand tegen ziektes. Vermoed wordt dat dit kan omdat ziekteverwekkers in het noorden minder voorkomen dan bij ons.

Brandganzen op de karige maar smetvrije toendra van Spitsbergen. Foto: Jouke Prop

Meer energie over voor voortplanting

Door minder in het afweersysteem te investeren houden de vogels meer energie over voor voortplanting en het vernieuwen van hun verenkleed. De vogels die in Nederland bleven broeden kenden deze luxe niet. Om zich te weren tegen ziekteverwekkers zoals vogelgriep bleef de activiteit van het afweersysteem gedurende de hele zomer het viervoudige van die van hun soortgenoten in het noorden. Vogels bleken zo in staat het afweersysteem aan te passen aan mogelijke risico's om een ziekte op te lopen.

Lees het volledige persbericht op de website van NIOO-KNAW.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) is met ruim 200 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de KNAW. Het is gespecialiseerd in de ecologie van het zoete water en het land. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen.

Logo NIOO