Persbericht Meertens Instituut KNAW

Nederlandse Liederenbank wint Dataprijs 2014

26 september 2014

De Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut is de winnaar van de Nederlandse Dataprijs voor geesteswetenschappen en sociale wetenschappen 2014. Deze prijs geeft waardering aan onderzoekers die data bij elkaar brengen, documenteren en toegankelijk maken voor anderen.

De jury was unaniem in haar lof voor de Nederlandse Liederenbank. Prof. Kees Aarts, juryvoorzitter, roemde vooral het veelzijdige gebruik van deze databank. 'In de praktijk wordt de databank al door veel wetenschappers binnen de digital humanities gebruikt voor literair-, muziek-, godsdienst-, algemeen historisch en etnologisch onderzoek. Ook journalisten, musici en middelbare scholieren gebruiken de databank veel. Deze goed gestructureerde databank is daarom een grote aanwinst voor zowel het Nederlands academisch als cultureel erfgoed.'

Over de Nederlandse Liederenbank
De Liederenbank is een database van circa 170.000 Nederlandse liederen van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw: liefdesliederen, volksliederen, geuzenliederen en nog veel meer. De database bevat volledige liedteksten en soms ook de melodieën zelf. Ook is informatie als beginregels, aanduidingen van de wijs, strofevormen en genre-aanduidingen te vinden.

Over de Nederlandse Dataprijs
De Nederlandse Dataprijs is een initiatief van Research Data Netherlands. De Dataprijs bestaat uit een bedrag van € 7.500 om de dataset toegankelijk(er) te maken. Er worden tweejaarlijks twee prijzen uitgereikt, één voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen en één voor de exacte en technische wetenschappen.

Logo Meertens InstituutHet Meertens Instituut houdt zich bezig met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW.