Nederlandse onderzoekers krijgen grote Europese grants

20 januari 2010

Zestien Nederlanders, onder wie zes Akademieleden, ontvangen een "advanced grant" van de Europese onderzoeksorganisatie ERC. Dat zijn grote subsidies, die kunnen oplopen tot 3,5 miljoen euro per persoon voor een periode van vijf jaar.

De ERC wil met de advanced grants excellent onderzoek van ervaren onderzoekers stimuleren, en heeft tussen 2007-2013 7,5 miljard euro te verdelen. Het aantal ERC-onderzoekers aan Nederlandse instituten en universiteiten is met deze subsidieronde opgelopen tot 81.

Akademieleden René Bernards (NKI), Willem de Vos (WUR), Cees Dekker (TUD), Bert Meijer (TUE), Ab Osterhaus en Titia Sixma (NKI) krijgen een grant, net als Annemarie Mol (UvA), die lid is van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW. De European Research Council (ERC) heeft 'Advanced Grants' toegekend aan zestien onderzoekers die verbonden zijn aan Nederlandse instellingen. Deze prestigieuze subsidie kan oplopen tot 3,5 miljoen euro per persoon. Met deze score presteert Nederland opnieuw goed en staat op een vijfde plaats achter Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Als relatief klein onderzoeksland slaagt Nederland erin om deel uit te maken van de kopgroep. NWO, KNAW en de VSNU zijn tevreden met dit resultaat.

De ERC wil met de Advanced Grant excellent onderzoek van ervaren onderzoekers stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal 3,5 miljoen euro voor de duur van vijf jaar. In totaal dienden 1584 onderzoekers een aanvraag in. 236 onderzoeksvoorstellen zijn nu reeds gehonoreerd. Het totaal beschikbare budget is 515 miljoen euro. De nu gepubliceerde lijst winnaars kan nog aangevuld worden met extra onderzoekers. Die toekenningen volgen later dit jaar. Vrijwel alle zestien onderzoekers ontvingen reeds eerder een grote subsidie van NWO. Onder hen zijn vier winnaars van een NWO-Spinozapremie.

ERC-toekenningen versterken Nederlandse kenniseconomie

Nederland scoort goed in deze ronde. Het aantal ERC-onderzoekers verbonden aan Nederlandse instellingen is met deze subsidieronde opgelopen tot 81. Het leeuwendeel van het daarbij behorende budget wordt in Nederland besteed. Hiermee geeft de ERC-subsidie het Nederlandse onderzoek een stevige impuls.

De ERC, sinds 2007 onderdeel van het Kaderprogramma van de Europese Unie, richt zich op wetenschappelijke excellentie en het stimuleren van talent. Zij is onder meer verantwoordelijk voor subsidieverstrekking binnen het onderdeel Ideas van het Kaderprogramma. Ideas biedt financiering voor toponderzoekers die grensverleggend onderzoek willen verrichten. De ERC is verantwoordelijk voor de Europese Starting Grants en Advanced Grants. Tussen 2007-2013 gaat het om 7,5 miljard euro.

Voor meer informatie

Afdeling Communicatie tel.: +31(0)20 551 07 33, communicatie@bureau.knaw.nl

Bijlage 1: de lijst met 16 winnaars verbonden aan Nederlandse instellingen.
Bijlage 2: de complete lijst met honoreringen.