Persbericht Rathenau Instituut

Nederlandse wetenschap houdt stand in strijd om talent

31 maart 2017

De Nederlandse wetenschap internationaliseert. Steeds meer Nederlandse wetenschappers vertrekken naar het buitenland, en ongeveer evenveel onderzoekers komen vanuit het buitenland naar ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut.

Het aandeel van buitenlands wetenschappelijk personeel aan Nederlandse universiteiten steeg van 20% in 2005 naar 33% in 2015: 

  • De technische wetenschappen en de natuurwetenschappen lopen qua internationalisering voorop. Hier is ongeveer 45% van alle onderzoekers van buitenlandse komaf.
  • De vakgebieden economie, landbouw en taal & cultuur zijn middenmoters met ongeveer 30%.
  • In de disciplines gedrag & maatschappij en recht is bijna 20% van buitenlandse komaf.

Uitgesplitst naar functie blijken ongeveer 40% van de promovendi buitenlands. Verder bezit bijna 30% van de universitair docenten, 20% van de universitair hoofddocenten en 15% van de hoogleraren een niet-Nederlands paspoort.

Maatwerk

Uit gesprekken van het Rathenau Instituut met wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers blijkt dat Nederland nog wel meer maatwerk kan inzetten om de beleidsdoelen uit de Wetenschapsvisie 2025 te realiseren. Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut: ‘Om meer of betere toponderzoekers naar Nederland te halen bijvoorbeeld, zouden onderzoeksinstellingen graag meer onderhandelingsruimte krijgen. Daarnaast kunnen we Nederlands en buitenlands talent beter begeleiden om ze in Nederland te houden. Ook zou Nederland meer kunnen doen aan het terughalen van Nederlandse toppers.’

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie

Logo Rathenau Instituut