Persbericht NIAS-KNAW

NIAS-beurzen voor dichten van kloof tussen wetenschap en praktijk bij behandeling depressie

8 februari 2017

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (een instituut van de KNAW) heeft 11 beurzen toegekend aan vooraanstaande wetenschappers uit Nederland en het buitenland. De geselecteerde onderzoekers gaan 5 maanden als fellow bij het NIAS werken en wonen. Zes onderzoekers zullen als themagroep gaan werken aan het verbeteren van de behandeling van depressiviteit en andere veel voorkomende psychologische klachten.

Depressie

'We hebben effectieve behandelingen voor depressie. Maar bij slechts de helft van de patiënten slaat een behandeling aan. Hoogst problematisch. Bovendien is het aantal patiënten wiens klachten weer terugkomen, onacceptabel hoog,' zegt Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht, en coördinator van de themagroep. 'Veel onderzoeksresultaten dringen niet door tot in de behandelkamer, terwijl ervaringen uit de behandelkamer vaak niet worden meegenomen bij het ontwerp van wetenschappelijke studies. De kloof tussen wetenschappelijke experimenten, klinisch onderzoek en de alledaagse behandelpraktijk is te groot.' De komende tijd zullen de klinisch psychologen, neurowetenschappers, methodologen en psychiaters daarom samen gaan werken aan het integreren van onderzoek en praktijk, onder andere door richtlijnen op te stellen en online te verspreiden.

Themagroep

De themagroep bestaat naast internationale gastonderzoekers uit:

  • Claudi Bockting, Universiteit Utrecht
  • Angélique Cramer, Universiteit van Amsterdam
  • Steve Hollon, VanderBilt University, Verenigde Staten
  • Johan Ormel, UMC Groningen
  • Philip Spinhoven, Universiteit Leiden
  • Greg Siegle, University of Pittsburgh, Verenigde Staten

Het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study)

Het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study) is een onderzoeksinstituut waar vooraanstaande wetenschappelijk onderzoekers (fellows) uit binnen- en buitenland voor een periode van 3 tot 10 maanden verblijven. Daarnaast organiseert het instituut seminars en workshops op de NIAS Campus. Het NIAS is een instituut van de KNAW.

Logo NIAS