Persbericht NIAS

NIAS gaat naar Amsterdam, maar behoudt autonomie en identiteit

23 mei 2013

Afgelopen week zijn er berichten gepubliceerd over plannen van de KNAW met het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in het kader van het in Amsterdam op te richten KNAW Humanities Centre.

Net zoals voor de andere geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW geldt, zal het NIAS: 

  • op termijn gaan verhuizen naar Amsterdam;
  • intensiever gaan samenwerken met de andere KNAW-instituten;
  • een efficiencyslag moeten maken wat betreft bedrijfsvoering en ondersteuning.

Maar, zoals ook geldt voor de andere instituten, behoudt het NIAS:

  • haar eigen (internationaal) sterke naam, identiteit en missie;
  • de autonomie over het bepalen van de inhoud van haar wetenschappelijke programma, dat naast de geesteswetenschappen ook de sociale – en gedragswetenschappen betreft, en deels wordt uitgevoerd in interactie met de bètawetenschappen.

Het NIAS betreurt het vertrek uit Wassenaar, maar ziet ook nieuwe mogelijkheden in Amsterdam en zal constructief meewerken aan de vormgeving van de nieuwe plannen.

Voor meer informatie en interviewverzoeken: Kahliya Ronde, communicatie NIAS, k.ronde@nias.knaw.nl of 070 512 2730.