Nieuw Rathenau-rapport: 'Een ander stijl van academisch leiderschap?'

19 december 2012

Wetenschap is vaak groepswerk. In de publicatie ‘Een ander stijl van academisch leiderschap?’ rapporteert het Rathenau Instituut de resultaten van een surveyonderzoek over academisch leiderschap bij medische onderzoeksgroepen.