Nieuwe bestuursleden voor De Jonge Akademie

20 december 2019

Filosoof Jeroen de Ridder wordt de nieuwe voorzitter, en Hester den Ruijter, die onderzoek doet naar hart- en vaatziekten bij vrouwen, de nieuwe vicevoorzitter van De Jonge Akademie. Dat is door de leden van De Jonge Akademie besloten. Ook treedt scheikundige Arjan Houtepen aan als bestuurslid, met als portefeuille Wetenschap & Maatschappij.

Merel Keijzer blijft bestuurslid met de portefeuille Interdisciplinariteit. Lisa Becking blijft ook aan als bestuurslid en heeft de portefeuille Internationalisering. Vicevoorzitter Hester den Ruijter wordt tevens portefeuillehouder Wetenschapsbeleid.

De zittingstermijn voor de bestuursleden is twee jaar. Belle Derks (de huidige voorzitter), Martijn Wieling (nu vicevoorzitter) en Stefan van der Stigchel (portefeuille Wetenschap & Maatschappij) vertrekken daarom. De bestuurswisseling vindt plaats op 23 maart 2020, wanneer ook de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie worden geïnstalleerd

Over Jeroen de Ridder

Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder is universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn huidige onderzoek over kennis en democratie brengt De Ridder kentheorie en politieke filosofie bij elkaar. Hij publiceert ook over de kernverantwoordelijkheden van universiteiten. Bij De Jonge Akademie hield hij zich tot nu toe bezig met wetenschapsbeleid, in het bijzonder onderwerpen als loopbaanbeleid, team science en vermindering van regeldruk.

Over Hester den Ruijter

Dr. ir. Hester den Ruijter werkt aan het UMC Utrecht op het gebied van de experimentele cardiologie. Haar onderzoek slaat een brug slaat tussen fundamenteel onderzoek en de toepassing van onderzoek voor patiënten. Den Ruijter onderzoekt de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten en de ontwikkeling daarvan. Het vrouwenhart staat centraal in haar onderzoek, onderwijs en in de mediacampagnes.

Over Arjan Houtepen

Dr. Arjan Houtepen is universitair hoofddocent aan de afdeling Chemical Engineering van de Technische Universiteit Delft. Met behulp van nanotechnologie onderzoekt hij hoe er zuinigere lampen en beeldschermen en betere zonnecellen gemaakt kunnen worden. Hij onderzoekt zogeheten colloïdale nanomaterialen, die andere eigenschappen krijgen als de grootte en vorm van de materialen wordt veranderd. Hij ontwikkelt graag materialen die in nieuwe producten gebruikt kunnen worden, maar maakt zich ook sterk voor fundamenteel onderzoek.

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van jonge wetenschappers, die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. De Jonge Akademie ontplooit activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid, wetenschap en samenleving, en internationalisering. Het lidmaatschap duurt vijf jaar.