Drie nieuwe Faces of Science

15 juni 2021

Shiral Gangadin, Nina Roothans en Liselore Tissen zijn vanaf vandaag aan de slag gegaan als Faces of Science. Door middel van het maken van blogs en filmpjes geven zij een inkijkje in hun leven als wetenschapper.

Shiral Gangadin

Shiral Gangadin (25), neurowetenschappen/psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Onderzoek

De huidige behandelopties voor psychoses werken nog niet goed genoeg. Hier wil Shiral met zijn onderzoek verandering in brengen. Mogelijk hebben psychoses te maken met verstoringen in het immuunsysteem. Shiral neemt door middel van MRI-scans letterlijk een kijkje in de hersenen om uit te zoeken hoe het immuunsysteem de hersenontwikkeling beïnvloedt.

Wat is het verschil tussen een psychose en schizofrenie? Lees het eerste blog van Shiral.

Nina Roothans

Nina Roothans (24), milieubiotechnologie, Technische Universiteit Delft

Onderzoek

Lachgas (N2O) is een sterk broeikasgas, bijna driehonderd keer sterker dan het bekendere koolstofdioxide (CO2). Het grootste deel van lachgas wordt geproduceerd door complexe microbiële gemeenschappen die aanwezig zijn in landbouwgronden, natuurlijke ecosystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Nina onderzoekt hoe deze duizenden micro-organismen samenwerken en beheerd kunnen worden om uiteindelijk lachgasemissies tegen te gaan.

Lees het eerste blog van Nina waarin zij uitlegt waarom lachgas slecht is voor het klimaat.

Liselore Tissen

Liselore Tissen (27), technische kunstgeschiedenis/materiaalkunde/moderne hedendaagse kunst, Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft

Onderzoek

Dankzij 3D-printers kunnen we oneindig elk schilderij, inclusief kwaststreken, kleur en glans exact reproduceren. Technisch kunsthistorica Liselore Tissen onderzoekt de betekenis van 3D-printen voor onze perceptie van originele kunstwerken en hoe de technologie bijdraagt aan technisch kunsthistorisch onderzoek en de conservering en presentatie van schilderijen.

Lees het eerste blog van Liselore: Kunsthistorica of meestervervalster.

Over de Faces of Science

Facesofscience.nl geeft bezoekers aan de hand van blogs, filmpjes en artikelen een kijkje in het leven van een onderzoeker. Het doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en om aan jongeren die staan voor een studiekeuze te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn. Sinds 2013 hebben 102 promovendi als Faces of Science geblogd over hun leven als wetenschapper.

Promovendi kunnen worden voorgedragen voor Faces of Science door NEMO Kennislink, leden van de KNAW en leden en alumni van De Jonge Akademie. Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink. Het project wordt gefinancierd door Stichting Lira.