NIOD start groot onderzoek naar nasleep collaboratie WO-II

22 december 2010

(Persbericht NIOD-KNAW) De komende vier jaar onderzoekt het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD-KNAW) de positie van de voormalige NSB'ers en SS'ers, hun vrouwen en kinderen in de naoorlogse samenleving. Het onderzoek naar hun uitsluiting en integratie moet nieuw inzicht geven in de vraag hoe er in Nederland met het oorlogsverleden is omgegaan.

In de Nederlandse geschiedschrijving over de bezettingstijd is altijd veel geschreven over wie 'goed' en wie 'fout' waren. De laatste decennia kwam in deze zwart-wit indeling ruimte voor grijstinten. Het nieuwe, groot opgezette onderzoeksprogramma van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) gaat anders te werk. Het wil de positie van voormalig 'fout' Nederland in de samenleving onderzoeken. Door de sociale positie van de ex-NSB'ers en de interactie met overheidsbeleid en samenleving te onderzoeken, moet inzicht ontstaan in de mechanismen van uitsluiting en integratie in het naoorlogse Nederland.

Het mede door NWO gesubsidieerde project Erfenissen van collaboratie bestaat uit drie deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek houdt zich bezig met de fysieke uitsluiting van de collaborateurs. Het vergelijkt de toestand in de interneringskampen in Nederland met die in België. Het tweede deelonderzoek gaat over de vaak moeizame integratie van de voormalig 'foute' milieus in de jaren'50 en '60. Het laatste deelonderzoek besteedt aandacht aan de nakomelingen van NSB'ers en SS'ers die zich vanaf circa 1980 presenteren als een van de oorlogsslachtoffergroepen.

Alle drie de onderzoeken bouwen voort op een mede door het Ministerie van VWS gesubsidieerde NIOD-studie naar 'kinderen van "foute" ouders' in de periode 1945-'60, geschreven door dr. Ismee Tames. Het boek op basis van deze voorstudie zal in april 2009 verschijnen. De resultaten van de drie nieuwe studies worden in 2012 in boekvorm gepresenteerd. Het project zal op 24 oktober van 15-17.00 uur officieel worden gelanceerd op het NIOD. Die middag worden ook andere nieuwe initiatieven met betrekking tot het collaboratieverleden gepresenteerd, onder andere door Cogis, het kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.

Oproep

Mensen die als gevangene of anderszins betrokkene herinneringen hebben aan de interneringskampen, aan de integratieproblematiek van de jaren '50 en '60 of die uit een gezin komen met 'foute' ouders en menen aan dit onderzoek te kunnen bijdragen, worden uitgenodigd zich bij het NIOD te melden. Met name brieven of ander persoonlijk archiefmateriaal kan een belangrijke rol spelen in het onderzoek.

Meer informatie

Meer informatie over het project