Persbericht NIOO-KNAW

NIOO krijgt voedselbos

25 februari 2014

Het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW krijgt een ‘voedselbos’. Medewerkers van het NIOO planten op het terrein een groot aantal eetbare soorten. Kunstmest of  bestrijdingsmiddelen zijn niet nodig, omdat gewerkt wordt volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos. De vruchten uit het voedselbos zullen in de toekomst gebruikt worden in het bedrijfsrestaurant.

Louise Vet, directeur van het NIOO, de Indiase wetenschapper en expert op het terrein van landbouw en ecologie, Vandana Shiva, en WUR-Hoogleraar Pablo Tittonell hebben op 21 februari samen de eerste boom geplant.

Grote belangstelling

Het voedselbos in wording trok al direct grote belangstelling. Zo’n 70 deelnemers van de conferentie ‘Voedsel Anders’ kwamen kijken bij de aanplant. Pablo Tittonell: ‘Het NIOO voegt de daad bij het woord. Niet alleen met onderzoek, maar ook in praktijk laten ze zien dat er goede alternatieven zijn voor monocultuur en gifgebruik. Ook al gaat het hier om een klein project, je kunt wel alle principes zien’.

De natuur biedt oplossingen

Het voedselbos is ontworpen door Wouter van Eck en Xavier San Giorgi van Food Forestry Netherlands. Zij bekijken de vragen rond ons landschap en de bebouwde omgeving vanuit de natuur. Want we kunnen veel leren van bijna vier miljard jaar ontwikkeling en natuurlijke selectie. Met voedselbossen, zoals bij het NIOO, laten zij zien dat de natuur zelf oplossingen biedt voor problemen waar de moderne landbouw op stuit.

Ecologische relaties

Een voedselbos levert verrassende soorten en smaken, ontwikkelt zich tot een fijne verblijfsplek en toont ecologische relaties. Een paar voorbeelden: De duindoorn produceert stikstof in de wortelknolletjes. De hazelaar gebruikt deze voor groei en de productie van noten. Vogels in de nestkastjes voeden hun jongen met duizenden rupsen en luizen, en voorkomen zo een insectenplaag. Tamme kastanje en witte walnoot zorgen voor schaduw en organisch materiaal op de bodem, zodat soorten als de struisvaren daar goed kunnen groeien.

Het NIOO-voedselbos bestaat uit drie zones

  • Inheemse Flora

Veel eetbare planten die van oudsher in Nederland voorkomen: hazelaar, daslook, bosaardbei, kaasjeskruid, linde en  salomonszegel (de scheuten hiervan, niet de giftige bessen!).

  • Voor 1500

Romeinen en Karolingen brachten eetbare planten naar dit deel van Europa. Sommige soorten hebben zich blijvend gevestigd, zoals zoete kers (boskriek), mispel en mierikswortel. Deze 'ingeburgerde planten' worden archeofyten genoemd.

  • Pleistoceen Nederland

Hier staan soorten die in Nederland door de IJstijden zijn uitgestorven. Fossielen van deze planten zijn aangetroffen langs de Maas bij Tegelen en Reuver. Elders hebben deze soorten de koude wel overleefd: pimpernoot, kiwibes, druif en magnolia

 

 

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) is met ruim 200 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de KNAW. Het is gespecialiseerd in de ecologie van het zoete water en het land. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen..