NIOO-promovendus bij beste drie jonge onderzoekers in Journal of Ecology

23 februari 2012

De British Ecological Society (BES) heeft de winnaars bekend gemaakt van de BES Young Investigator Prizes voor 2011. Uit elk van haar tijdschriften koos de Society de drie allerbeste artikelen van jonge onderzoekers. Bij het Journal of Ecology stond Tess van de Voorde in de top-3, in 2011 nog als promovendus werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Ecologie van de KNAW.

Van de Voorde kreeg de prijs voor haar artikel 'Intra- and interspecific plant-soil interactions, soil legacies and priority effects during old-field succession', waarin zij beschrijft hoe planten en bodem elkaar beïnvloeden. Dat geldt niet alleen binnen één soort, maar het blijkt dat de ene soort via de bodem ook effecten kan hebben op andere soorten, in positieve én in negatieve zin. 

Inmiddels is Van de Voorde gepromoveerd en werkzaam als postdoc onderzoeker bij Nature Conservation and Plant Ecology van Wageningen University (WUR), in een samenwerkingsproject van Soil Quality (WUR) met de afdeling Terrestrische Ecologie (NIOO).

Het NIOO is met ongeveer 200 medewerkers een van de grotere onderzoeksinstituten van de KNAW. Het is gespecialiseerd in de ecologie van het zoete water en van het land.