Persbericht Rathenau Instituut

Nog steeds weinig draagvlak voor het maken van embryo’s voor onderzoek

11 maart 2020

Nog geen derde van de Nederlanders kiest voor het opheffen van het huidige verbod op het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het draagvlak voor wettelijk toestaan van het maken van embryo’s nam ten opzichte van 2007 zelfs iets af. Dat blijkt uit het onderzoek Gewicht in de schaal – Nederlanders over onderzoek met embryo’s’ van het Rathenau Instituut.

In het kabinet ligt opheffing van het verbod gevoelig. De argumenten die voor- en tegenstanders in het onderzoek belangrijk vinden kunnen politici helpen in de politieke besluitvorming over dit onderwerp.

Lees verder

Lees het volledige bericht op de website van het Rathenau Instituut.

Download

Gewicht in de schaal (pdf, Rathenau Instituut)

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie

Het Rathenau Instituut is gevestigd in Den Haag (Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag).