NRC Actueel: de prijs van bezuinigen

10 april 2010

Nederland moet de komende jaren 29 miljard euro bezuinigen, dat is 1750 euro per persoon.

Ambtelijke werkgroepen stelden voor om met name op de woningmarkt en in de zorgsector revolutionair in te grijpen. Hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Paul Schnabel reageren op de plannen. Welke keuzes moet Nederland gaan maken en wat merkt u ervan? Namens de KNAW spreekt Hans Chang en gespreksleider is Maarten Huygen, chef opinie NRC Handelsblad.