NWO en KNAW lanceren onderzoeksprogramma met China

21 december 2010

(Gezamenlijk persbericht KNAW en NWO) Wetenschapsorganisaties NWO en KNAW lanceren samen met hun Chinese collega's een nieuw onderzoeksprogramma: het Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP). Het is voor het eerst dat NWO en KNAW op deze manier gezamenlijk optrekken in het ontwikkelen van samenwerking met Chinese ministeries en academies.

Tijdens het recente werkbezoek dat NWO en KNAW samen met onder andere het ministerie van OCW brachten aan China hebben zij het gezamenlijke onderzoeksprogramma gelanceerd. Het: Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) wordt uitgevoerd in samenwerking met de Chinese ministeries en academies. De eerste call for proposals van JSTP wordt naar verwachting in het voorjaar van 2009 gepubliceerd. In het programma komen jaarlijks wisselende thema's aan bod. KNAW en NWO zullen het thema voor de eerste ronde begin volgend jaar bekendmaken.

Werkbezoek

In de eerste week van november bracht een delegatie met vertegenwoordigers uit onderwijs, cultuur en wetenschap onder leiding van minister Plasterk een werkbezoek aan China. Bestuurders van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bezochten hun zusterorganisaties en de voor het onderzoeksbeleid verantwoordelijke ministeries. Doel van het bezoek was bekrachtiging van de samenwerking tussen beide landen en bevestiging van Nederlands reputatie in China als kennisland en als aantrekkelijke samenwerkingspartner op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Van links naar rechts: Peter Nijkamp (voorzitter NWO), minister Ronald Plasterk, Ed Noort (secretaris Buitenland KNAW).
Van links naar rechts: Peter Nijkamp (voorzitter NWO), minister Ronald Plasterk, Ed Noort (secretaris Buitenland KNAW).

De KNAW voert van oudsher de bilaterale samenwerkingsprogramma's van het Nederlandse ministerie van OCW met China uit, waarbij sinds begin dit jaar nauw wordt samengewerkt met NWO. Tijdens een feestelijk seminar over het programma Strategic Scientific Alliances zijn de resultaten van de samenwerking tot dusver gepresenteerd en is het startschot gegeven voor de volgende fase. Minister Plasterk en viceminister Cao Jianlin van Wetenschap en Technologie bekrachtigden de samenwerking door ondertekening van een geactualiseerd Memorandum of Understanding. Minister Plasterk vernieuwde tijdens het bezoek ook de afspraken met het Chinese Ministerie van Onderwijs, de Chinese Academy of Sciences en de Chinese Academy of Social Sciences.

De KNAW werd in China vertegenwoordigd door secretaris buitenland Ed Noort, NWO door bestuursvoorzitter Peter Nijkamp.

Over de KNAW

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als koepelorganisatie beheert de KNAW excellente onderzoeksinstituten met hun collecties en bevordert interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling.

Over NWO

Vernieuwing en kwaliteit. Dat zijn de speerpunten waarmee NWO werkt aan de toekomst van de wetenschap in Nederland. Samen met wetenschappers, (inter-)nationale wetenschapsorganisaties en bedrijven ontwikkelt en financiert NWO onderzoeksprogramma's van topkwaliteit. NWO maakt haar doelstelling met name waar door subsidies te verlenen voor onderzoek aan de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Daarnaast hebben we als koepelorganisatie ook een aantal 'eigen' onderzoeksinstituten.

Nadere informatie

  • Hugo van Bergen (KNAW, Hoofd Communicatie), tel. +31(0)20 551 07 69, 06 21599939
  • Dominique de Vet (NWO, Hoofd Voorlichting en Communicatie), tel. +31(0)70 344 05 45