NWO-vidi voor leden De Jonge Akademie, ComeniusNetwerk en KNAW-onderzoeker

24 mei 2019

Vandaag maakte NWO bekend welke onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro ontvangen. Onder de 85 onderzoekers zijn Wietske van der Zwaag, onderzoeker bij het Spinoza Centre for Neuroimaging, Anique de Bruin, lid van het ComeniusNetwerk, en Saskia Bonjour, Helmer Helmers en Daniel Oberski, allen lid van De Jonge Akademie. De financiële toekenning is bedoeld om de komende vijf jaar een onderzoeksgroep op te zetten en een eigen, vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen.

Nieuwe dimensies in cerebellaire MRI

Wietske van der Zwaag, Spinoza Centre for Neuroimaging

Het cerebellum (de kleine hersenen) is een fijn gestructureerd hersengebied achter de hersenstam. Het is verantwoordelijk voor zaken uiteenlopend van het bewegen van vingers tot het beheersen van emoties. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe MRI-technieken om hersenfuncties in dit bijzondere gebied duidelijker in kaart te brengen.

Play, stop, pause? Leren optimaliseren middels het reguleren van leerinspanning

Anique de Bruin, Maastricht University, lid ComeniusNetwerk

Zelfstandig leren wordt steeds belangrijker in de informatie-dichte, digitale samenleving. We weten echter weinig over hoe studenten hun effort (leerinspanning) sturen en verdelen over leertaken tijdens zelfstandig leren. Door middel van experimentele studies en geïndividualiseerde feedback ontrafelen de onderzoekers welke rol leerervaringen spelen en hoe pauzes nemen het volhouden van leerinspanning optimaliseert.

‘Vreemde’ gezinnen herenigd?

Saskia Bonjour, Universiteit van Amsterdam, lid De Jonge Akademie

Welke gezinnen horen thuis in Europa? Voor gezinnen die buiten de norm vallen, zoals LGBT-gezinnen of polygame gezinnen, is het recht op gezinsmigratie zeer omstreden. Dit project onderzoekt hoe politiek en beleid omgaan met verschillende soorten gezinnen die toestemming vragen om in Europa samen te leven.

De uitvinding van de publieksdiplomatie in vroegmodern Europa

Helmer Helmers, Universiteit van Amsterdam, lid De Jonge Akademie

Hoe beïnvloeden communicatierevoluties internationale relaties? Dit project onderzoekt de rol van drukwerk in Nederlandse buitenlandse betrekkingen tussen 1568 en 1713. Door het diplomatieke gebruik van nieuwe media in het verleden te analyseren, laat het zien hoe deze in het verleden bijdroegen aan de transformatie van de Europese relaties.

Valide metingen

Daniel Oberski, Universiteit Utrecht, lid De Jonge Akademie

Iedereen laat wel digitale sporen na, die sociale wetenschappers graag zouden gebruiken om hun theorieën te onderzoeken. Maar het ontdekken van valide metingen in deze zandstorm aan data is een groot obstakel gebleken. Dit project ontwikkelt innovatieve statistische methoden die werken als een validiteitszeef, waardoor nieuw sociaalwetenschappelijk onderzoek mogelijk wordt.

Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen.

Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Feiten en cijfers Vidi ronde 2018 (toekenning in 2019)

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 443

Verdeling m/v bij aanvragen: 245 man, 198 vrouw

Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 85 (19%)

Verdeling m/v bij honoreringen: 50 man, 35 vrouw

Honoreringspercentage mannen: 20%

Honoreringspercentage vrouwen: 18%