Persbericht NIAS-KNAW

Onderzoek naar koloniale ontmoetingen wint Distinguished Lorentz Fellowship

7 februari 2018

Archeologe Corinne Hofman wint de Distinguished Lorentz Fellowship 2018/19 voor onderzoek naar de veranderende wereld van inheemse bevolkingen als gevolg van kolonialisme. Hofman is hoogleraar archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden. Met het fellowship, ingesteld door het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Lorentz Center Leiden, wil zij een comparatief onderzoek doen naar de gevolgen van koloniale ontmoetingen op inheemse gemeenschappen.

220x267 Corinne Hofman Merian prijsZij zal hiervoor niet alleen kijken naar de Caribische indianen, haar eigen expertise, maar ook naar inheemse gemeenschappen in onder andere West-Afrika en de Stille Oceaan. Haar onderzoeksmethodologie bevindt zich op het raakvlak van alfa-, gamma- en bètawetenschappen.

'Het perspectief van inheemse gemeenschappen ontbreekt nog altijd in de meeste geschiedenisboeken', zegt Hofman. 'Maar archeologisch onderzoek is bij uitstek geschikt om volledig nieuwe inzichten in de turbulente geschiedenis van koloniaal contact te kunnen bieden. Het is van belang om bestaande Eurocentrische geschiedschrijving aan te vullen en te corrigeren. Tegelijkertijd hoop ik dat dit onderzoek ook kan bijdragen aan hedendaagse discussies over identiteit, intercultureel contact en globalisering.'

Veelzijdig en levendig

'Archeologie is de reconstructie van het verleden, zo veelzijdig en levendig als het maar kan,” aldus Sijbolt Noorda, voorzitter van de adviesraad. “Archeologen als Corinne Hofman weten dat daarvoor een veelvoud aan goed geïntegreerde wetenschappelijke benaderingen nodig is. Alleen zo ontstaat een volledig beeld. Dat klinkt simpel en voor de hand liggend, maar vergt een scherp inzicht en een slimme samenwerking. Daarmee heeft professor Hofman het fellowship dubbel en dwars verdiend.'

Over Corinne Hofman

Corinne Hofman is hoogleraar archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden en sinds 2013 decaan van de Faculteit Archeologie. Onlangs verscheen The Caribbean before Columbus (Oxford University Press). In 2013 ontving Hofman de KNAW-Merian prijs en in 2014 de Spinozaprijs. Ze werkt momenteel aan een grote tentoonstelling over het Caribisch gebied in de context van haar prestigieuze NEXUS1492 project, een internationaal en trans-disciplinair onderzoeksproject gefinancierd door de European Research Council. De tentoonstelling zal in 2019 op tien verschillende eilanden in het Caribisch gebied en in Nederland te zien zijn.

Over de Distinguished Lorentz Fellowship

Het Distinguished Lorentz Fellowship stimuleert onderzoek dat de kloof tussen alfa-, gamma- en bètawetenschappen overbrugt, en is ingesteld door het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Lorentz Center Leiden. De prijs bestaat uit een fellowship aan het NIAS, een internationale workshop op het Lorentz Center, en €10.000.
Op dinsdag 25 september 2018 zal de prijs worden uitgereikt door Sijbolt Noorda, voorzitter van de NIAS-Lorentz Adviesraad.
Eerder ontvingen onder andere wiskundig econoom Cars Hommes en musicoloog Henkjan Honing de prijs.

Het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences)

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het stimuleert hoogwaardig onderzoek, reflectie en verdieping binnen de geestes- en sociale wetenschappen, evenals internationale kennisuitwisseling en onderzoeksamenwerking. Het NIAS biedt de meest talentvolle wetenschappers de gelegenheid om in een interdisciplinaire en internationale context te werken aan nieuwe inzichten, het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

 Logo NIAS