Website Koninkrijk in wording 1813-1815

Online gids over de woelige beginjaren van ons koninkrijk

14 november 2013

Op 30 november a.s. begint de viering van ‘200 jaar Koninkrijk’ met de nagespeelde landing van de Prins van Oranje op het Scheveningse strand. Maar wat gebeurde er daarvoor en – belangrijker nog – wat gebeurde er daarna tijdens de wordingsjaren 1813-1815?

Met de website Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813-1815 wil het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW duidelijkheid brengen en inzicht verschaffen in de ontstaansgeschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Ons land werd geboren in onzekere en onoverzichtelijke tijden. Opstand en tegenstand, belegeringen en veldslagen, de vestiging van de monarchie en de totstandkoming van de Grondwet, de vorming van een nieuw bestuur en leger, diplomatieke onderhandelingen en de verdubbeling van het grondgebied, dit alles gebeurde naast en na elkaar in een periode van amper twee jaar.

De website Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813-1815 biedt iedereen snel en duidelijk inzicht in de woelige beginjaren van ons koninkrijk. De website is bedoeld voor een breed en veelsoortig publiek, dat hiervan zowel beroepshalve als uit belangstelling gebruik kan maken. Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan historici, journalisten, leraren, studenten en scholieren en in het algemeen aan al degenen die naar aanleiding van de herdenking van ‘200 jaar Koninkrijk’ meer willen weten over de geschiedenis van de jaren 1813-1815.  
Aan de hand van een calendarium met belangrijke data, een overzicht van relevante publicaties, directe toegangen tot bronnenmateriaal, afbeeldingen van gebeurtenissen en personen, alsmede beknopte levensbeschrijvingen van de hoofdrolspelers worden deze voor Nederland zo beslissende jaren op overzichtelijke en samenhangende wijze toegankelijk gemaakt


Het Huygens ING, een instituut van de KNAW, wil zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact hebben. We richten ons dus niet alleen op collega-onderzoekers, maar we werken ook voor het onderwijs, de erfgoedinstellingen, het bedrijfsleven, overheden en een breed in cultuur geïnteresseerd publiek. Onze onderzoeksresultaten komen dus in vele vormen en hebben een groot bereik.