Ook KITLV-manuscript op UNESCO-lijst

27 juni 2013

Het autobiografische manuscript van de Javaanse prins Diponegoro (1755 -1855), nationale held en pan-islamist, is toegevoegd aan het prestigieuze Memory of the World Register van UNESCO. De Nederlandse vertaling hiervan berust bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land, en Volkenkunde van de KNAW.


De prins van Yogyakarta schreef zijn autobiografische kroniek, de Babad Diponegoro, tijdens zijn ballingschap in Noord-Sulawesi (voorheen Celebes) in 1831-1832. De kroniek behelst een persoonlijk relaas van een sleutelfiguur uit de moderne Indonesische geschiedenis. Het is ook het eerst bekende egodocument in de moderne Javaanse literatuur. Het geschrift toont een voor die tijd ongebruikelijke sensitiviteit voor omstandigheden en ervaringen ter plaatse.

Het originele manuscript van de Babad Diponegoro, is verloren geraakt, maar de Nationale Bibliotheek van Indonesië in Jakarta beschikt over een negentiende-eeuwse kopie in het Javaans. Het KITLV-KNAW bewaart een vroege vertaling van het manuscript in het Nederlands. Beide documenten zijn nu ingeschreven in het Memory of the World Register van UNESCO. Ook de handschriften van Marx, die berusten bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis van de-KNAW, zijn als UNESC- erfgoed geregistreerd.

Memory of the World is een UNESCO-programma dat landen bijstaat bij het bewaren en duurzaam toegankelijk maken van documentair erfgoed. Het Register is de etalage van het programma en bevat documentair erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld, zoals bijvoorbeeld de Dagboeken van Anne Frank en de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.