Opening Centrum Bodemecologie Wageningen UR-NIOO

30 september 2010

Op donderdag 30 september opent het Centrum Bodemecologie in Wageningen. Op initiatief van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen UR (University & Research centre) gaat het nieuwe centrum de rol van de bodem en haar ondergrondse bewoners in relatie met natuur en landbouw verder uitdiepen.

'Want de bodem onder onze voeten is van vitaal belang voor het leven bovengronds', aldus de initiatiefnemers. Met grote vraagstukken als veranderend landgebruik, klimaatsverandering en biologische invasies van exotische planten, micro-organismen en insecten, is meer aandacht voor de basisrol die de bodem vervult noodzakelijk. Een duurzame samenleving wortelt in de biodiversiteit van het bodemleven. Alles wat wij eten, drinken, inademen, aan kleding dragen en als grondstoffen gebruiken, passeert regelmatig de bodem en haar bewoners. De bacteriën en schimmels breken de organische stof af, waardoor voedingsstoffen voor planten beschikbaar komen. Nematoden en protozoën eten deze micro-organismen op, waarna ze op hun beurt weer door springstaarten en mijten worden opgepeuzeld. Het resultaat van deze activiteiten vinden we terug op ons bord, in de kleerkast en als schoon drinkwater uit de kraan. Zonder bodem en bodemorganismen is er derhalve geen voedsel, geen kleding, geen schone lucht en schoon water en ook geen natuur.

Daarom wil het nieuwe onderzoekscentrum het interdisciplinaire onderzoeksthema bodemecologie nationaal en internationaal gaan profileren. Daartoe gaan de participerende organisaties hun kennis en faciliteiten delen en zullen zij onderzoekstalent stimuleren door jonge onderzoekers ruimte en middelen te bieden voor het opzetten van vernieuwende onderzoekslijnen. Ook gaat het centrum initiatieven ontwikkelen voor het opzetten van strategische onderzoeksprogramma's, waarbij kennis uit de diverse onderzoeksdisciplines, zoals de biologie en chemie van de bodem verenigd wordt. Daarnaast wil het Centrum in de vraag- en kennisdoorstroming binnen de kennisketen te bevorderen zodat de nieuwe kennis en inzichten snel toepasbaar kunnen worden gemaakt en praktijkvragen in onderzoeksprogramma's worden vertaald. Hierdoor wordt voorkomen dat interessante onderzoeksresultaten te lang blijven liggen voor ze worden toegepast. Bovendien zullen deze ontwikkelingen een stimulans geven voor het onderwijs in Wageningen.

De initiatiefnemers prof. Wim van der Putten, prof. Hans van Veen, prof. Peter de Ruiter en prof. Lijbert Brussaard hebben voor de opening een middagprogramma opgezet. Om 14.55 uur tekenen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar het NIOO onder valt, en Wageningen UR de samenwerkingsovereenkomst in het Atlasgebouw van Wageningen UR.

Programma opening Centrum Bodemecologie.pdf

Noot voor de redactie
Nadere informatie bij prof. dr. Wim van der Putten, e-mail w.vanderputten@nioo.knaw.nl Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR, tel. 0317 485003 e-mail jac.niessen@wur.nl" of (donderdag) bij Bouke de Vos, persvoorlichter Wageningen UR, tel. 0317 480180 of e-mail Bouke.devos@wur.nl Of bij Froukje Rienks, Wetenschapsvoorlichter Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06 10487481 of e-mail f.rienks@nioo.knaw.nl