Opnieuw veel animo voor KNAW Onderwijsprijs

8 april 2010

Voor de tweede KNAW Onderwijsprijs voor de beste vwo-profielwerkstukken ontving de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 481 inzendingen van 186 scholen.

Met deze overweldigende respons wordt het succes van het eerste jaar zelfs nog iets overtroffen. Of ook de kwaliteit van de inzendingen daarmee in de pas loopt, wordt binnenkort beoordeeld door een jury van eminente wetenschappers. Afgaande op de ervaringen van vorig jaar zijn de verwachtingen hooggespannen. De KNAW reikt de prijs op 15 juni 2010 uit aan winnende leerlingen, docenten en scholen.

De KNAW werd de afgelopen weken overspoeld met werkstukken voor de KNAW Onderwijsprijs 2010. Foto: De Praktijk

De komende weken selecteert een jury van topwetenschappers uit de inzendingen de drie beste werkstukken per profiel. De jury bestaat uit leden van de KNAW, De Jonge Akademie en vertegenwoordigers van KNAW-instituten:

Profiel Cultuur en Maatschappij

Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
Birgit Meyer, hoogleraar Culturele antropologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Claes de Vreese, hoogleraar Politieke communicatie, Universiteit van Amsterdam
Jolande Withuis, socioloog/senior onderzoeker, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD-KNAW)

Profiel Maatschappij en Economie

Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische sociologie, Erasmus Universiteit
Eric van Damme, hoogleraar Economische wetenschappen, Universiteit Tilburg
Carla Sieburgh, hoogleraar Burgerlijk recht, Radboud Universiteit
Elise van Nederveen Meerkerk, postdoc Sociale economische geschiedenis, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW)

Profiel Natuur en Gezondheid

Jan van Hooff, emeritus, hoogleraar Ethologie en socio-ecologie
Jan Hoeijmakers, hoogleraar genetica, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Rene Geurts, universitair docent Moleculaire biologie, Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Jeroen Bakkers, groepsleider ontwikkeling van het hart en genetica, Hubrecht Instituut-KNAW

Profiel Natuur en Techniek

Ben Feringa, hoogleraar Synthetische organische chemie, Rijksuniversiteit Groningen
Gert-Jan van Heijst, hoogleraar Stromingsleer, Technische Universiteit Eindhoven
Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van mens en techniek, Universiteit Twente
Teun Boekhout, groepsleider Gisten, Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS-KNAW)

Begin juni maakt de KNAW de winnende leerlingen, leraren en scholen bekend. Op dinsdagmiddag 15 juni ontvangen winnaars in het Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam hun prijs. De leerlingen krijgen een studiebeurs ter waarde van 1500 euro bestemd voor hun eerste studiejaar aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. De KNAW Onderwijsprijs, die in het leven is geroepen om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te benadrukken en verder te stimuleren beloont ook de begeleidende docenten. Zij ontvangen een beeldje van kunstenaar Anneke Dammers en een gezamenlijk cultureel weekend in Europa. De school krijgt een blijk van waardering in de vorm van een plaquette.

De KNAW Onderwijsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de VSNU en de HBO-raad, de Nederlandse reisbranche (ANVR en TUI Nederland) en ondersteund door Teleac.

Voor meer informatie

Zie: de website van de KNAW Onderwijsprijs of neem contact op met Annemarie Zegers, Afdeling Communicatie KNAW, e-mail annemarie.zegers@bureau.knaw.nl, telefoon 020 551 0820.