Persbericht Rathenau Instituut

Overheid besteedt minder aan onderzoek ondanks intensiveringen

3 februari 2015

De uitgaven voor onderzoek en innovatie zullen de komende jaren dalen. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag publiceert.

Ook al heeft de overheid voor de komende jaren extra geld uitgetrokken voor onderzoek en innovatie, toch zullen de uitgaven dalen. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag publiceert. De ministeries geven in de jaren 2013, 2014 en 2015 ongeveer 6 miljard euro uit per jaar. In 2019 is dat nog maar 5,5 miljard euro. Een daling van bijna 8%.

De ministeries besteden langs drie routes geld aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Het grootste deel gaat als directe financiering naar universiteiten, organisaties als NWO en KNAW, onderzoeksinstituten en bedrijven. Deze directe uitgaven voor R&D tellen op tot 4,8 miljard euro in 2015. Als tweede zijn er de directe uitgaven voor innovatie, zoals subsidies voor een duurzame veehouderij. Dat bedrag wordt voor 2015 geschat op ongeveer 137 miljoen euro. De derde categorie zijn de indirecte bestedingen in de vorm van belastingvoordelen voor bedrijven die aan onderzoek doen. Daarvoor wordt dit jaar iets meer dan 1 miljard euro uitgetrokken.

Lees het volledige persbericht op de website van het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut
Rathenau Instituut
Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie