Paul Schnabel ontvangt Akademiepenning 2010

17 december 2009

Op 10 mei 2010 heeft prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, de Akademiepenning ontvangen. Deze onderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon die zich heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland.

Paul Schnabel beweegt zich op het snijvlak van sociale wetenschap en overheidsbeleid. Zijn sociologische analyses van ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving hebben de agenda van de discussie in Nederland helpen bepalen. Deze analyses getuigen telkens weer van brede eruditie, gedegen empirische kennis en een heldere, generalistische visie. Met zijn publicaties, publieke optredens en bestuurlijke functies drukt hij een duidelijk stempel op het beleidsgerichte onderzoek. Hij is in tientallen hoedanigheden betrokken bij het besturen en adviseren van regeringsinstanties en sociale, economische of culturele instituties in Nederland.

Uit het juryrapport: "Paul Schnabel is voor de sociale wetenschap 'onze man in Den Haag'; in het landsbestuur en in het advieswezen, in de radenmonarchie die Nederland geworden is. In tientallen commissies, raden en besturen verwoordt hij het standpunt van de maatschappij- en gedragswetenschappen, dat overigens in die kringen al te zelden een vertolker vindt. Schnabel doet dat op een evenwichtige, gefundeerde, verstandige en overtuigende wijze."

Paul Schnabel

Paul Schnabel is een onvermoeibaar verbreider van sociaalwetenschappelijke inzichten in brede kring. Hij doet dat met verve en regelmaat voor radio en televisie en is vaste columnist van een aantal vooraanstaande dagbladen. Gemiddeld driemaal in de week gaat hij het land in voor een lezing of debat.

Dankwoord Paul Schnabel

Over de laureaat

Paul Schnabel studeerde sociologie en promoveerde in 1982 op de studie Tussen stigma en charisma. Nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid en werd vier jaar later benoemd tot hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voor de wetenschap is hij eerst en vooral van belang als onderzoeksleider, een rol die hij eerst vervulde bij het Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid in Utrecht (het huidige Trimbos Instituut) en sinds 1998 als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP, de belangrijkste sociaalwetenschappelijke onderzoeksinstelling van ons land, verzorgt een gestage reeks publicaties voor landsbestuur, media, vakgenoten en een geïnteresseerd publiek. De publicaties kenmerken zich door hun constante, hoge wetenschappelijke kwaliteit, hun actualiteit en hun grote maatschappelijke relevantie. Paul Schnabel initieert en regisseert die onderzoeksprojecten en is nauw bij de rapportage betrokken.

Over de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Bovendien is zij verantwoordelijk voor negentien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. De KNAW geldt daarmee als de autoriteit voor en van de Nederlandse wetenschap.

Voor meer informatie

SCP, Dr. R.V. Bijl, adjunct-directeur, 070 340 7141, r.bijl@scp.nl
KNAW, Hugo van Bergen, 06 2159 9939,