Persbericht NIDI

Kabinet zet bijl in demografie, voortbestaan NIDI in gevaar

30 mei 2013

De vandaag aangekondigde bezuinigingen van het kabinet dreigen in één klap een einde te maken aan het wetenschappelijk onderzoek naar bevolkingsvraagstukken in ons land en aan het bestaan van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI. Hiermee wordt ook het demografieonderwijs in ons land bedreigd. Er is geen sprake van krimp, maar de facto van opheffing nu de totale basisfinanciering van het instituut, 1,9 miljoen euro, komt te vervallen.

Met het overboord kiepen van de unieke en bewezen expertise van het NIDI op het voor ons land zo belangrijke onderwerp van de demografische ontwikkeling schiet de overheid in eigen voet. Denk bij voorbeeld aan het immense maatschappelijke belang van het thema vergrijzing. Het onderzoek van het NIDI is internationaal toonaangevend. Als nationaal instituut is het NIDI de spil in het academisch onderwijs in de demografie.

Bevolkingsvraagstukken onverminderd belangrijk

Het NIDI werd in 1970 opgericht toen de zorgen over de explosieve bevolkingsgroei groot waren en duidelijk werd dat ons land onvoldoende demografische deskundigheid bezat om bevolkingsvraagstukken op een verantwoorde manier aan te pakken. Het bevolkingsvraagstuk veranderde sindsdien van karakter, maar is zeker niet minder urgent geworden. Denk aan de vele uitdagingen – maar ook mogelijkheden – die de vergrijzing met zich meebrengt. Of aan de ingrijpende gevolgen van internationale migratie voor de samenstelling van onze bevolking. Ook de opkomende bevolkingskrimp biedt nieuwe uitdagingen voor ons land. Demografische veranderingen drukken een zware stempel op onze samenleving en zijn cruciaal voor de manier waarop wij onze samenleving organiseren. De toekomst van ons pensioenstelsel, de inrichting van ons zorgstelsel, de ruimtelijke planning, de woningmarkt en de arbeidsmarkt, het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening: ze worden stuk voor stuk en vaak heel direct beïnvloed door demografische ontwikkelingen. Voor denken over de toekomst heb je demografen nodig.
Het NIDI doet onderzoek naar bevolkingsvraagstukken. Het onderzoek is internationaal toonaangevend. In een recente externe beoordeling door onafhankelijke deskundigen werd het NIDI zeer positief beoordeeld en kwam het instituut naar voren als hèt zwaartepunt van de Nederlandse kennisinfrastructuur voor bevolkingsvraagstukken. De behoefte hieraan is onverminderd groot.

Demografisch onderzoek onverminderd nodig

Als nationaal demografisch instituut, sinds 2003 onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) draagt het NIDI bij aan de wetenschappelijke informatievoorziening over bevolkingsvraagstukken. Een belangrijke taak van het NIDI is ook om de Nederlandse bevolking te informeren over demografische ontwikkelingen. Dat doen wij onder meer met het maandelijks bulletin DEMOS, gericht op een breed publiek, met name onderwijs, beleidsmakers en de media. Daarin schrijven wij op toegankelijke wijze over bevolkingsvraagstukken en voeden zo het maatschappelijke debat.

Over het NIDI

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen dat zich bezighoudt met onderzoek naar ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking.

Voor meer informatie over dit persbericht

Prof. dr. L.J.G. van Wissen
Tel. 070 356 5226
Mobiel 06 4124 2359
wissen@nidi.nl
info@nidi.nl