Persbericht NIOO GGO

Nieuwe methode voor beoordeling genetisch gemodificeerde organismen

2 februari 2012

Voor het opstellen van ecologische risico-analyses voor genetisch gemodificeerde landbouwgewassen is het nodig om over referenties te beschikken. Patrick Kabouw promoveert 1 februari aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) op zijn onderzoek naar de variatie binnen traditioneel veredelde witte kool en de effecten daarvan op bodemorganismen.

Met zijn onderzoek heeft Patrick Kabouw een referentiekader opgesteld dat gebruikt kan worden voor toelatingstests voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).