Pilot met toptalent uit China

15 juni 2009

Nederland heeft behoefte aan meer (bèta)toptalenten, uit Nederland maar ook van buiten de grenzen. Vooral China is een groeimarkt voor jonge onderzoekers. Daarom wil het Innovatieplatform snel een vierjarige pilot starten met China gericht op rekrutering van wetenschappelijk toptalent en versterking van de onderzoekssamenwerking.

Deze 'Chinapilot' is ontwikkeld onder leiding van Innovatieplatformlid Robbert Dijkgraaf. Het Nederlandse promotieonderzoek heeft een forse impuls nodig. Nederland heeft vergeleken met innovatietoppers in Europa weinig onderzoekers in de beroepsbevolking. Waar toplanden 11 onderzoekers per 1000 werknemers hebben, blijft Nederland steken op een kleine 6. Vooral de categorie promovendi is in Nederland ondervertegenwoordigd.

Nederland heeft de ambitie om in 2016 een volwaardige kenniseconomie te zijn. Om dat waar te maken heeft Nederland structureel meer (bèta)onderzoekers nodig. Bestaande initiatieven die de instroom van (beta)onderzoekers moeten vergroten blijken niet voldoende te zijn. Er is - ook in de huidige economische crisis - nog altijd een groot aantal zogenaamde 'chronische' vacatures. Het Innovatieplatform heeft besloten een pilot met China te starten. China heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot academisch topland in de internationale arena en deze voortvarende ontwikkeling duurt niet alleen voort, maar versnelt bovendien. In China studeren jaarlijks meer dan 4 miljoen mensen af, waarvan de helft op bètagebied. Velen hiervan willen in Westerse landen verder studeren en onderzoek doen. Nederland staat - volgens het Innovatieplatform ten onrechte - nog onvoldoende bekend als interessant land om (promotie)onderzoek te doen, terwijl het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek internationaal gezien van hoge kwaliteit is. Uiteindelijk doel van de pilot is het realiseren van een geslaagde match tussen toptalent uit China en de chronische vacatures in Nederland.

De China-pilot betekent dat de vertegenwoordiging van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek bij de ambassade in China wordt uitgebreid. Op deze wijze kan de Nederlandse wetenschap met een stem spreken. In Nederland zullen KNAW en NWO, in nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten, de profilering van het Nederlandse onderzoek met kracht ter hand nemen en de bestaande vacatures in kaart brengen. Op deze manier worden in China en Nederland inspanningen geleverd waardoor de sterktes van het Nederlandse onderzoek in China op de kaart worden gezet en hooggekwalificeerd talent kan worden aangetrokken.

Deze pilot komt voort uit het 1000 PhD's-project, een van de acties uit de veranderagenda Nederland in de Wereld - Connecting global ambitions. Deze veranderagenda werd in oktober 2008 aangeboden aan de Minister President. Een Taskforce, onder voorzitterschap van Innovatieplatformlid en KNAW-president Robbert Dijkgraaf heeft bovenstaande proef voor het Innovatieplatform uitgewerkt.

Meer informatie

Innovatieplatform
Maria Henneman
Telefoon 06 11376550 en 06 51381188
E-mail mh@innovatieplatform.nl
Website www.innovatieplatform.nl