Persbericht Fryske Akademy

Prinses Laurentien opent vernieuwde en gerestaureerde gebouwencomplex van de Fryske Akademy

12 augustus 2016

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden opent vrijdag 9 september in Leeuwarden het vernieuwde en gerestaureerde gebouwencomplex van de Fryske Akademy.

De Fryske Akademy, die in 1938 als wetenschappelijk instituut voor de Friese taal en cultuur werd opgericht, is gehuisvest in het monumentale 18e-eeuwse Coulonhuis en omliggende panden. Voor het eerst sinds de ingebruikname door de Fryske Akademy zijn deze panden volledig gerestaureerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

De vernieuwde zetel van de Fryske Akademy. Foto: Michel Montsma/GPNo

KNAW-instituut

In de loop der jaren heeft de Fryske Akademy zich ontwikkeld van een klein instituut met vele vrijwilligers tot een professionele onderzoeksinstelling. Sinds 1990 is de Akademy verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) als een van de vijftien onderzoeksinstituten. Binnen het onderzoek wordt ruim aandacht besteed aan taal, onderwijs en meertaligheid in Friesland. Daarnaast ontwikkelt de Akademy taalhulpmiddelen voor het Fries. Deze gebieden hebben ook de aandacht van Prinses Laurentien, die onder andere erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven en beschermvrouwe van Genootschap Onze Taal is.

De Fryske Akademy

De Fryske Akademy is het wetenschappelijk instituut dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van regionaal, nationaal en internationaal belang en hebben een duidelijke maatschappelijke relevantie. Het instituut heeft circa 60 medewerkers. De Fryske Akademy is gelieerd aan de KNAW.