Persbericht IISG-KNAW

Promotie: Vroegmoderne globalisering en ongelijkheid in de wereld

3 april 2015

Op 17 april 2015 verdedigde IISG-UU-promovendus Pim de Zwart zijn proefschrift Globalization and the Colonial Origins of the Great Divergence over wereldwijde handel en de effecten daarvan op de globale inkomensverdeling in de vroegmoderne tijd. Deze effecten blijken minder eenduidig dan tot dusverre werd gedacht.

Aan de hand van gegevens uit VOC-archieven toont De Zwart aan dat de goederenmarkten in Europa en Azië al vanaf de zeventiende eeuw geïntegreerd raakten en niet, zoals veel historici denken, pas in de negentiende eeuw.

Ook laat De Zwart zien dat de VOC al vroeg in staat was deze internationale marktintegratie zowel te frustreren als te stimuleren. De handelsprijzen – een belangrijke indicator van marktintegratie – werden namelijk niet alleen bepaald door vraag en aanbod, maar ook door langlopende contracten en de complete controle van de VOC over de internationale productie en handel.

Pim de Zwart promoveerde cum laude bij prof. dr. Jan Luiten van Zanden en prof. dr. Lex Heerma van Voss.

Lees het volledige bericht op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

Over het IISG

Werk en arbeidsverhoudingen bepalen ons leven in hoge mate. Daarom onderzoekt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Om dit historisch onderzoek te kunnen verrichten en andere onderzoekers te faciliteren, verzamelen we archieven en data op mondiale schaal. Het IISG is opgericht in 1935 en is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis.
Sinds 1979 is het IISG een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de onafhankelijke Stichting IISG.


Logo IISG