Persbericht Rathenau Instituut

Publieke controverse vergt zorgvuldige omgang met wetenschap

24 maart 2014

Baseer beleid rond controversiële kwesties beleid niet alleen op wetenschap, maar schakel veel eerder belanghebbenden in. Dat zegt het Rathenau Instituut in een nieuw rapport.

Bij maatschappelijk controversiële kwesties zoals schaliegaswinning, de HPV-vaccinatiecampagne en ondergrondse CO2-opslag kunnen beleidsmakers en bestuurders niet volstaan met een beroep op wetenschappelijke kennis. Zet daarom bij maatschappelijke controversen in op het vroegtijdig opstellen van een maatschappelijke agenda samen met een breed gezelschap belanghebbenden. Hiervoor pleit het Rathenau Instituut in het rapport Wetenschap als strijdtoneel – publieke controversen rond wetenschap en beleid.

Het Rathenau Instituut heeft zes publieke controversen van de afgelopen jaren bestudeerd rond het gebruik van wetenschap voor beleid: straling van zendmasten voor mobiele telefonie, de HVP-vaccinatiecampagne, ondergrondse CO2-opslag, proefboringen naar schaliegas, klimaatrapporten van het IPCC en de uitbraak van de EHEC-bacterie. Vaak was er sprake van een vergelijkbaar patroon. Beleidsmakers proberen de samenleving te overtuigen met een beroep op wetenschappelijke kennis. Als dat mislukt, wordt aanvullend onderzoek uitgezet. Terwijl bij wetenschappelijk onderzoek altijd sprake blijft van onzekerheden. En niet alle relevante vragen en dilemma’s door wetenschappelijk onderzoek zijn op te lossen. Pas als dat ook niet het gewenste resultaat heeft, wordt ingezet op een proces waarbij belanghebbenden in gezamenlijk overleg proberen tot oplossingen te komen.

Lees het volledige persbericht

icon_downl_generiek.gifDownload rapport Wetenschap als strijdtoneel-publieke controversen rond wetenschap en beleid

icon_downl_generiek.gifDownload Het Bericht: wetenschap als strijdtoneel

Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut