Persbericht Rathenau Instituut

Rapport Rathenau Instituut over niet-academische kennisinstellingen: maak publieke veiligheid kerntaak

17 juni 2014

Kennisinstellingen met een taak op het gebied van publieke veiligheid moeten die taak centraal kunnen gaan stellen. De afgelopen jaren hebben zij activiteiten ontwikkeld die van hun kerntaak afleiden, zoals het binnenhalen van betaalde opdrachten van derden. De overheid moet bij de financiering en evaluatie van de instituten meer rekening houden met de veiligheidstaak. Dat schrijft het Rathenau Instituut in het rapport Verstand op veilig.

In het rapport is gekeken naar vier kennisinstellingen die een rol vervullen in de zogeheten calamiteiteninfrastructuur: het KNMI, RIKILT, het NFI en het NVI.

De veiligheidstaken van de vier onderzochte instituten betreffen bijvoorbeeld het voorspellen van extreem weer (KNMI), het opsporen van de bron bij een ernstige voedselbesmetting (RIKILT), het identificeren van slachtoffers van rampen (NFI) en de productie van vaccins bij epidemieën (NVI). Deze veiligheidstaken komen om uiteenlopende redenen in de verdrukking. Eén reden is dat de instituten geld uit de markt moeten halen. De overheid spoort de instituten aan zich te richten op innovatie met een economisch oogmerk, in samenwerking met bedrijven. Dit leidt ertoe dat de instituten ook activiteiten verrichten die niet per se tot de veiligheidstaak behoren of direct in het verlengde daarvan liggen.

Lees het volledige persbericht op de website van het Rathenau Instituut.

icon_downl_generiek.gifDownload Verstand op veilig: de waarde van publieke kennisinstellingen voor de veiligheid van Nederland

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut