Rathenau Instituut pleit voor haalbaarheidstoets digitale overheidsdiensten

7 oktober 2013

Beleidsmakers overschatten de mogelijkheden van ICT. Het goed functioneren van digitale overheidsdiensten vraagt niet alleen om betere systeembeveiliging en privacybescherming, maar ook om scherpere keuzes in politieke doelstellingen. Die moeten daarom in de ontwerpfase getoetst worden op hun haalbaarheid. Dat zegt het Rathenau Instituut op basis van een studie voor het Europees Parlement Security of eGovernment Systems.

Deze aanbeveling volgt uit een onderzoek voor het Europees Parlement van het Rathenau Instituut en zijn Europese zusterorganisaties DBT en ITAS naar politieke aandachtspunten rond digitalisering van overheidsdiensten. Ze onderzochten drie cases:

  • digitale aanbestedingsprocedures
  • elektronische patiëntendossiers en 
  • het biometrisch paspoort. 

De conclusies zijn ook relevant voor de besluitvorming over Nederlandse ICT-projecten.

Publicatie:

•    Security of eGovernment Systems - Final Report

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapsysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.