Rathenaurapporten over opgavegericht innovatiebeleid

8 september 2021

Met twee nieuwe publicaties vraagt het Rathenau instituut aandacht voor innovatiebeleid rondom strategisch onderzoek.

De afgelopen jaren richt de Nederlandse overheid het wetenschaps- en innovatiebeleid meer op maatschappelijke uitdagingen. Denk daarbij aan het terugdringen van klimaatverandering, het betaalbaar houden van de zorg of de omslag naar duurzame productie van voedsel. Dit vraagt om een nieuw ‘genre’ innovatiebeleid naast het conventionele beleid dat draait om technologiestimulering en het innovatievermogen van bedrijven. De twee nieuwe publicaties richten zich op dit nieuwe genre van opgavegericht innovatiebeleid.

Voor het eerste rapport heeft het Rathenau Instituut verkend wat nodig is voor het starten en managen van opgavegerichte onderzoeksprogramma’s, op basis van literatuurstudie, een workshop en een analyse van buitenlandse voorbeelden. Het tweede rapport bevat een analyse van vijf missievoorstellen die zijn uitgewerkt binnen het Europese kaderprogramma Horizon Europe.

Met deze twee rapporten wil het Rathenau Instituut praktische inzichten bieden aan diegenen die betrokken zijn bij de financiering, het ontwerp en de aansturing van de nieuwe vorm van innovatiebeleid. Dat zijn bijvoorbeeld onderzoeksfinanciers zoals NWO en RVO en programmamanagers en beleidsmedewerkers bij ministeries of grote gemeenten.

Downloads

Lees meer over de adviezen op de website van het Rathenau Instituut:

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie

Het Rathenau Instituut is gevestigd in Den Haag (Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag).


logo Rath Rood RGB pay-off groot 460px.jpg