Reactie KNAW op de Kamerbrief van minister OCW over het rapport 'Wissels om'

27 juni 2019

Op vrijdag 21 juni 2019 stuurde minister Van Engelshoven van OCW haar reactie op het rapport Wissels om van de Commissie-Van Rijn naar de Tweede Kamer. De KNAW betreurt het dat de minister besloten heeft om de aanbevelingen van Van Rijn in essentie te volgen

De KNAW heeft in reactie op het rapport van de Commissie-Van Rijn al aangegeven dat het de inzet om van het regeerakkoord om met extra investeringen het onderwijs en het onderzoek in de bètasector meer ruimte te geven respecteert, maar dat de voorstellen van de commissie-Van Rijn onvoldoende oog hebben voor wat al in gang wordt gezet met nieuwe sectorplannen.

Bovendien benadrukte de KNAW dat de voorstellen tot aanzienlijk grotere verschuivingen zullen leiden dan de cijfers in het rapport suggereren. De verschuivingen tussen én binnen universiteiten vergroot de druk bij disciplines en jonge onderzoekers die toch al onder hoge druk staan.

De KNAW waarschuwde ook voor het gevaar dat deze aanpak instellingen en faculteiten onnodig tegen elkaar op zet. De KNAW bepleit versterking van de bètatechniek met extra middelen, niet door nieuwe bezuinigingen op niet-bètatechnische disciplines.

Zwaard van Damocles

De KNAW betreurt het dan ook dat de minister besloten heeft om de aanbevelingen van Van Rijn in essentie te volgen. Ook bij de voorgestelde geleidelijke implementatie van het rapport Wissels om zullen de implicaties de komende jaren als een zwaard van Damocles boven het Nederlandse wetenschapssysteem blijven hangen.