Nieuwsbericht Rathenau Instituut

Relatieadvies voor gemeenten, hogescholen en universiteiten

17 november 2020

Steden en dorpen willen samenwerken met universiteiten en hogescholen. Maar hoe? Wat komt kijken bij een verantwoorde, vruchtbare en structurele samenwerking? En hoe zit dat voor de kleinere gemeenten die niet een universiteit of hogeschool in hun buurt hebben? Het Rathenau Instituut brengt het advies 'Stad zoekt toga – Universiteiten en hogescholen als structurele kennispartner voor gemeenten' uit.

Van oudsher zijn er relaties tussen gemeenten en kennisinstellingen. Voorheen ging het vooral over huisvesting, het culturele klimaat en de economische ontwikkeling in de regio. Nu staan vaker de eigen kennisbehoeften van de gemeenten centraal. Dat komt mede door de decentralisatie van beleidstaken van het Rijk naar gemeenten.

Het rapport Stad zoekt toga – Universiteiten en hogescholen als structurele kennispartner voor gemeenten verkent in acht casestudies de mogelijkheden voor universiteiten en hogescholen om als structurele kennispartner voor gemeenten te fungeren. Het is gebaseerd op dertig interviews, deskresearch, literatuurstudie en eerder onderzoek van het instituut.

Lees het volledige bericht op de website van het Rathenau Instituut.

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is gelieerd aan de KNAW.

Logo Rathenau Instituut