René Kuczynski Prijs voor Marcel van der Linden

23 september 2009

(Persbericht IISG-KNAW) De René Kuczynski Prijs voor internationale economische en sociale geschiedschrijving is dit jaar gewonnen door prof. dr. Marcel van der Linden met het boek ´Workers of the World: Essays toward a Global Labor History´.

In het werk wordt gepleit voor de integratie van de geschiedenis van loonarbeid, slavernij en contractarbeid; daarbij wordt aandacht besteed aan wereldwijde verschillen en overeenkomsten.

De conclusie van de jury is dat Marcel van der Linden in zijn boek laat zien dat historici die zich met Global Labor History bezighouden kunnen aanhaken 'bij de scientific communities van zowel sociaal antropologen, ontwikkelingsecononomen, als migratie-onderzoekers en de bijbehorende area studies. [...] De auteur heeft gedurfde stappen op nieuwe grond gezet. Daarom hebben wij - de jury van de Kuczynski-prijs - Marcel van der Linden de prijs toegekend.'

De Kuczynski Prijs (3000 euro) is genoemd naar de Duitse econoom en historicus Robert René Kuczynski (1876-1947) en wordt jaarlijks door een internationale jury toegekend. De uitreiking aan Marcel van der Linden vond plaats op 10 september 2009 tijdens de International Conference of Labor and Social History (ITH) in Linz, Oostenrijk.

Het boek is vorig jaar verschenen bij Brill Publishers: Marcel van der Linden, Workers of the World. Essays toward a Global Labor History (Studies in Global Social History Vol. 1) Leiden 2008.

Marcel van der Linden is directeur onderzoek bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en is hoogleraar Geschiedenis van de Sociale Bewegingen aan de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar kende de Universiteit van Oslo hem een eredoctoraat toe.

Over het IISG

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is het grootste documentatie- en onderzoekscentrum ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis. Sinds zijn oprichting in 1935 zet het instituut zich in voor het verzamelen, behouden en ter beschikking te stellen van het erfgoed van sociale bewegingen wereldwijd. Het instituut is onafhankelijk en betrouwbaar en daardoor een natuurlijke bewaarplaats voor het dikwijls bedreigde culturele erfgoed van de arbeidersbeweging en andere emancipatorische groepen en stromingen. De onderzoeksafdeling van het instituut richt zich op de geschiedenis van arbeidsverhoudingen en organiseert internationale projecten op dit terrein. De verzameling (archieven, bibliotheek- en audiovisueel materiaal) beslaat ruim 50 km planklengte. Het IISG is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Aukje Lettinga, communicatiemedewerker IISG
Telefoon 020 6685866
E/mail ale@iisg.nl
Website www.iisg.nl