Richard Gill Distinguished Lorentz Fellow 2010-2011

9 november 2009

De hoogleraar Mathematische Statistiek Richard Gill wordt de Distinguished Lorentz Fellow 2010-2011. Gill zal meewerken aan de verdere ontwikkeling van de forensische statistiek, onder andere in samenwerking met juristen.

Richard Gill, hoogleraar Mathematische Statistiek aan de Universiteit Leiden, zal als Distinguished Lorentz Fellow een nieuwe lading geven aan het begrip interdisciplinariteit. Hij noemt statistiek: "de meest interdisciplinaire van alle disciplines". Volgens hem speelt statistiek in alle wetenschappen een rol. Richard Gill heeft deze stelling ook in de praktijk gebracht.

Gill heeft zich sterk gemaakt voor het verantwoorde gebruik van statistiek in rechtszaken, bijvoorbeeld in de zaak Lucia de B., waarin hij argumenteerde dat de statistische analyse in de bewijsvoering die tot een veroordeling leidde, mathematisch niet verantwoord was. Tijdens zijn fellowship zal Gill werken aan de verdere ontwikkeling van de forensische statistiek, samen met andere wetenschappers, in het bijzonder met juristen.

Het Distinguished Lorentz Fellowship is bedoeld als bekroning en stimulans voor eminente wetenschappers die bruggen slaan tussen verschillende wetenschapsdisciplines, in het bijzonder tussen geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen. Behalve de excellente kwaliteit van het onderzoek van de fellow, staan de interdisciplinariteit en het maatschappelijke belang van het onderzoek centraal voor de toekenning. Het Distinguished Lorentz Fellowship is een initiatief van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) en het Lorentz Center. Aan de toekenning van het fellowship is een prijs ter waarde van 10.000,- euro verbonden. De uitreiking, door prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, zal op 22 maart 2010 plaatsvinden op het NIAS.

Voor meer informatie

NIAS Communicatie:
Johan Kwantes, J.Kwantes@nias.knaw.nl

Weblinks

Distinguished Lorentz fellowships: www.nias.knaw.nl/en/fellowships/distinguished_lorentz_fellowship/

Richard Gill: http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/

NIAS: www.nias.knaw.nl/en 
www.nias.knaw.nl/en/fellowships/lorentz_fellowships

Lorentz Center: www.lorentzcenter.nl
www.lorentzcenter.nl/fellowships.php