Ruim 450 inzendingen eerste KNAW Onderwijsprijs

21 april 2009

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ontving 459 profielwerkstukken voor de eerste KNAW Onderwijsprijs, een prijs voor de beste vwo-profielwerkstukken van Nederland.

Zo'n kwart van alle vwo-scholen stuurden een of meer profielwerkstukken in. Met deze overweldigende respons is de KNAW Onderwijsprijs in het eerste bestaansjaar al een van de grootste onderwijsprijzen van Nederland. De KNAW zal de nieuwe prijs op 15 juni 2009 voor het eerst uitreiken.

De komende weken selecteert een jury van topwetenschappers uit de inzendingen de drie beste werkstukken per profiel. De jury bestaat uit leden van de KNAW, De Jonge Akademie en vertegenwoordigers van KNAW-instituten:

Profiel Cultuur en Maatschappij
Prof. dr. Ernestine van der Wall, godsdienstgeschiedenis, vice-president KNAW en voorzitter Afdeling Letterkunde,
Dr. Debora Meijers, kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd
Prof. mr. Elies van Sliedrecht, internationaal strafrecht
Dr. Huib Zuidervaart, wetenschapsgeschiedenis

Profiel Maatschappij en economie
Prof. dr. Peter Nijkamp, economische wetenschappen
Prof. dr. Godfried Engbersen, sociologie
Prof. dr. Beate Völker, sociale netwerken en prosociaal gedrag
Prof. dr. Marcel van der Linden, sociale geschiedenis

Profiel Natuur en gezondheid
Prof. dr. Louise Vet, ecologie
Prof. dr. Titia Sixma, biochemie
Prof. dr. Simon Verhulst, gedragsbiologie
Prof. dr. Pieter Roelfsema, neurowetenschappen.

Profiel Natuur en techniek
Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, mathematische fysica, president KNAW
Prof. dr. Gerard van Koten, organische chemie
Prof. dr. Mark Peletier, wiskunde
Prof. dr. Peter van den Besselaar, science system assessment

Op maandagmiddag 15 juni ontvangen de winnende leerlingen in het Trippenhuis van de KNAW hun prijs: een jaar collegegeld aan universiteit of hogeschool. De KNAW Onderwijsprijs beloont niet alleen de leerlingen maar nadrukkelijk ook hun begeleidende docenten. Ook de school krijgt een blijk van waardering.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de prijs ingesteld ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Akademie in 2008. De Vereniging van Universiteiten (VSNU), de HBO-raad, de Nederlandse reisbranche (ANVR en TUI Nederland), Teleac/NOT en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken de prijs mede mogelijk.

Voor meer informatie

Marja van der Putten
Afdeling Communicatie KNAW
E-mail: marja.van.der.putten@bureau.knaw.nl
Telefoon: 020 551 08 58
website van de KNAW Onderwijsprijs