Ruim baan voor alle aspecten van onderzoekskwaliteit in het nieuwe SEP

16 maart 2020

Vandaag 16 maart 2020 presenteren de universiteiten (VSNU), de KNAW en NWO het nieuwe Strategie Evaluatie Protocol (Strategy Evaluation Protocol, SEP). Onder leiding van Thom Palstra (VSNU en rector University of Twente) is het bestaande evaluatieprotocol aangepast aan de huidige eisen van de wetenschap en samenleving.

Zo sluit het nieuwe SEP aan bij recente ontwikkelingen rondom het anders erkennen en waarderen van wetenschappers. Er komen geen cijfermatige beoordelingen meer maar inhoudelijke oordelen gericht op strategisch denken en handelen als onderdeel van de bredere kwaliteitszorgcycli.

Strategie en beleid centraal

De kwaliteit van het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten, de KNAW- en NWO-instituten wordt eens per zes jaar beoordeeld. Dat gebeurt in onderzoeksvisitaties door panels van binnen- en buitenlandse experts. De beoordelingscriteria en procedures voor de evaluaties staan beschreven in het SEP. Het vernieuwde protocol is omgedoopt tot Strategy Evaluation Protocol om te benadrukken dat in de evaluatie de doelen en strategie centraal staan zoals de onderzoekseenheid deze in samenspraak met het verantwoordelijke bestuur heeft vastgesteld. Daarnaast krijgen het beleid voor personeel, promovendi, de academische cultuur en Open Science een prominente plek binnen het protocol. Het nieuwe protocol wordt per 1 januari 2021 formeel in gebruik genomen maar kan nu al gebruikt worden om onderzoeksvisitaties voor te bereiden. VSNU heeft namens alle partijen een persbericht uitgebracht.

Introductiebijeenkomst SEP

Op 20 april 2020 zal tijdens een open bijeenkomst in Nijmegen het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027 worden aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. Heb jij als beleidsmedewerker, secretaris, commissielid of onderzoeker te maken met het SEP en wil je graag bij de bijeenkomst op 20 april aanwezig zijn, meld je dan aan via het formulier op de website van de VSNU.