Samenstelling IPCC-evaluatiecommissie bekend

3 mei 2010

De InterAcademy Council, het wereldwijde adviesorgaan van de academies van wetenschappen, heeft vandaag de leden bekendgemaakt van de commissie die de werkwijze van het IPCC gaat doorlichten.

De Verenigde Naties en het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hebben de InterAcademy Council gevraagd om een onafhankelijk oordeel te vellen over de rapportages van het IPCC, in het bijzonder de zorgvuldigheid van de werkwijze bij het opstellen ervan. Het onderzoek betreft onder andere de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van data, de aard van de literatuur en gegevens die gebruikt worden voor de rapporten, de beoordelingsrondes door collega-wetenschappers en regeringen, het verwerken van gezichtspunten uit de volle breedte van de wetenschap, en de manier waarop fouten die worden ontdekt na verschijning van het rapport worden rechtgezet. De commissie zal ook het functioneren van het IPCC als geheel onder de loep nemen, waaronder management, organisatie en communicatie. De InterAcademy Council zal uiterlijk 30 augustus een rapport met bevindingen en aanbevelingen aan de Verenigde Naties aanbieden.

Voorzitter is de econoom Harold T. Shapiro, oud-president van Princeton University. Louise O. Fresco, universiteitshoogleraar aan de UvA en lid van de KNAW, maakt ook deel uit van de twaalf leden tellende IPCC-evaluatiecommissie.

De leden van de evaluatiecommissie zijn voorgedragen door wetenschapsacademies van over de hele wereld. Ze zijn afkomstig uit verschillende werelddelen en ze hebben een achtergrond in uiteenlopende wetenschappelijke disciplines. De commissie bestaat uit: Harold T. Shapiro, voorzitter. Was, naast president van Princeton en van de University of Michigan, onder meer voorzitter van de adviesraad voor wetenschap en techniek onder president Bush senior, en voorzitter van de Amerikaanse commissie voor bio-ethiek onder Clinton. Roseanne Diab, vicevoorzitter. Emeritus hoogleraar milieuwetenschappen aan de universiteit van KwaZulu-Natal en nu verbonden aan de Zuid-Afrikaanse academie van wetenschappen. Carlos Henrique de Brito Cruz, wetenschappelijk directeur en voormalig president van de Fundation for the Support of Research, São Paulo, Brazilië. Maureen Cropper, hoogleraar economie aan de University of Maryland, senior fellow van onderzoeksorganisatie Resources for the Future, Washington D.C., en voormalig 'lead economist' bij de Wereldbank. Jingyun Fang, Cheung Kong Professor en hoofd van de afdeling ecologie van de universiteit van Beijing. Louise O. Fresco, universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, en van 2000 tot 2006 assistant director-general van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN in Rome (zie uitgebreider cv). Syukuro Manabe, als meteoroloog verbonden aan de universiteit van Tokyo en momenteel visiting research collaborator aan Princeton University. Goverdhan Mehta, National Research Professor en Bhatnagar Fellow, Indian Institute of Science, Bangalore. Mario J. Molina, Nobelprijswinnaar, hoogleraar aan de University of California, San Diego, en aan Scripps Institution of Oceanography. Peter Williams, bestuurslid van The Royal Society, London, "chancellor" van de University of Leicester, en voorzitter van het National Physical Laboratory. Ernst-Ludwig Winnacker, secretaris-generaal van het Duitse Human Frontier Science Program. Abdul Hamid Zakri, adviseur van de premier van Maleisië, en Tuanku Chancellor Chair, Universiti Sains Malaysia.

Uitgebreidere biografieën (in het Engels) zijn te vinden op http://www.interacademycouncil.net/ipccreview De commissie zal op 14 en 15 mei voor het eerste bijeenkomen in Amsterdam.

Robbert Dijkgraaf, co-voorzitter van de InterAcademy Council, zegt, mede namens zijn Chinese co-voorzitter Lu Yongxiang, verheugd te zijn dat dit vooraanstaande gezelschap deskundigen bereid is gevonden om op vrijwillige basis in de commissie zitting te nemen. "Dit soort onafhankelijk onderzoek is precies waarvoor de InterAcademy Council is opgericht, en ik ben er van overtuigd dat ons werk van grote waarde zal zijn voor de Verenigde Naties en voor de wetenschappelijke wereld." Deze evaluatie moet er volgens de InterAcademy Council vooral voor zorgen dat het werk van het IPCC stevig verankerd blijft in de wetenschap, en de regeringen en het publiek vertrouwen geven in zijn rapportages.

De InterAcademy Council is een internationaal adviesorgaan dat de kennis van de beste wetenschappers ter wereld mobiliseert ten behoeve van adviezen aan internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank. Bij de IAC aangesloten zijn zowel individuele nationale wetenschapsacademies als koepelorganisaties van academies. Het secretariaat is ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.

Nadere informatie: Irene van Houten, Afdeling Communicatie KNAW, irene.van.houten@bureau.knaw.nl, telefoon 020 551 0733 of 06 1137 5909 Hugo van Bergen, hugo.van.bergen@bureau.knaw.nl, telefoon 06 2159 9939

William Kearney, Director of Media Relations, US National Academy of Sciences, wkearney@nas.edu,telefoon 00 1 202 334 2138 en op http://www.interacademycouncil.net/ipccreview