Samenweten loopt af op 1 januari 2022

22 december 2021

Samenweten, het door OCW gefinancierde initiatief om de dialoog tussen samenleving en wetenschap te versterken, loopt af op 1 januari 2022. Hoewel er veel animo is voor de trainingen en de expertise van Samenweten, is het niet gelukt om landelijke en gezamenlijke financiering te vinden voor een vervolg na 1 januari 2022.

In de afgelopen twee jaar heeft Samenweten honderden onderzoekers getraind om een open en gelijkwaardig gesprek met belanghebbenden en belangstellenden aan te gaan. Zo heeft Samenweten wetenschappers en samenleving gestimuleerd om kennis uit te wisselen en wederzijds begrip te creëren. De workshops boden praktische handvatten voor open gesprekken met aandacht voor de maatschappelijke context, toelichting op hoe wetenschap werkt en ruimte voor kritische en open vragen.

In 2022 worden nog enkele werkzaamheden afgerond, onder meer die voor het project Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd, en worden de ervaringen gedeeld met de universiteiten en andere belanghebbenden.