Schelpdieren in de Waddenzee lijden onder opwarming

2 juni 2009

Het warmer wordende klimaat benadeelt in steeds sterkere mate koude-minnende soorten. Hoe dit echter precies gebeurt was nog grotendeels onbekend.

Onder de titel 'Some like it cold&..' doen onderzoekers van het Koninklijk NIOZ op Texel en het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Yerseke in het wetenschappelijke tijdschrift Marine Ecology Progress Series uit de doeken hoe het schelpdier het nonnetje (Macoma balthica) in de Waddenzee schade ondervindt door perioden met relatief hoge temperaturen in verschillende seizoenen.

Zie: volledige bericht.