Scholieren stellen prikkelende vragen aan de wetenschap

11 april 2016

Wat zijn effectieve manieren om pesten op middelbare scholen aan te pakken? Hoe beïnvloedt het dragen van een hoofddoek iemands maatschappelijke positie? Hoe kun je gedachte-gestuurde software ontwikkelen? Ziedaar drie van de negen vragen die door een jury van middelbare scholieren zijn geselecteerd. Deze Nationale Wetenschapsagenda van scholieren is aangeboden aan staatssecretaris Dekker.

Jurybijeenkomst

De vijf jury's, die elk een wetenschapsgebied bestreken, werden bijgestaan door vooraanstaande wetenschappers. De jury kwam donderdag 7 april 2016 bijeen bij Science Center NEMO. Voorzitter Louise Gunning van de Nationale Wetenschapsagenda heette de dertig scholieren welkom. 

Selectieprocedure

Aan de basis van de selectieprocedure ligt een gratis beschikbaar lespakket. Dit pakket biedt middelbare scholieren een uitgelezen kans om kennis te maken met actuele wetenschap en zich te bekwamen in de kunst van het stellen van goede vragen. Leerlingen formuleren vragen over de thema’s die zij belangrijk vinden. In een drietal lessen leren zij waaraan een wetenschappelijke vraag moet voldoen.

Inspiratiebron 

De Nationale Wetenschapsagenda van scholieren is een uitvloeisel van de vorig jaar opgestelde Nationale Wetenschapsagenda. De 140 vragen tellende Nationale Wetenschapsagenda kan – bovenop het lespakket - inspiratiebron zijn voor profiel- en sectorwerkstukken en bovendien bijdragen aan het maken van de juiste keuze voor een studierichting. Vandaar dat deze nu ook beschikbaar komt voor het onderwijs. De komende week worden exemplaren van de Nationale Wetenschapsagenda aan alle middelbare en mbo-scholen in Nederland verzonden.

Organisatoren

De Nationale Wetenschapsagenda voor scholieren is een initiatief van TechYourFuture, in samenwerking met De Praktijk, Science Center NEMO, de KNAW en de Nationale Wetenschapsagenda.

Voor meer informatie

Website Nationale Wetenschapsagenda van scholieren