Science buddy’s voor vluchteling-wetenschappers

23 mei 2016

De leden van De Jonge Akademie van de KNAW hebben het initiatief genomen om hun netwerken open te stellen voor wetenschappers en academici die hun land zijn ontvlucht. De Jonge Akademie wil een bemiddelende rol spelen en hoog opgeleide vluchtelingen waar mogelijk een entree bieden tot Nederlandse universiteiten.

20160524 sciencebuddys shutterstock

Bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan onderzoeksseminars, toegang tot online databases te geven op basis van speciale gast­overeenkomsten en advies te geven om aan een studiebeurs of onderzoeksbaan te komen. De Jonge Akademie is geïnspireerd door het werk van organisaties en programma’s zoals Scholars at Risk en het UAF en hoopt daaraan via dit initiatief een bijdrage te kunnen leveren. Inmiddels zijn een tiental academische vluchtelingen succesvol aan een Nederlandse science buddy gekoppeld.

Uw hulp gevraagd

Heeft u suggesties hoe we méér hoog opgeleide vluchtelingen kunnen bereiken? We horen het graag via een bericht naar Siebe Bluijs, siebe.bluijs@knaw.nl.

Van Aleppo naar TU Delft

Malek Rabah (37) ontvluchtte Syrië in 2014 met zijn vrouw en twee kleine kinderen, die nu 5 jaar en 2,5 jaar oud zijn. Het jongetje spreekt inmiddels al beter Nederlands dan zijn vader, die overigens ook flinke vooruitgang maakt.

Na een bachelor electrical en electromagnetical engineering aan de universiteit van Aleppo startte Malek zijn eigen bedrijf op gebied van duurzame energie   en werkte hij als onderaannemer voor verschillende grotere firma’s. De burgeroorlog maakte een einde aan het leven zoals hij dat kende. Na een rondgang door verschillende opvangcentra woont hij sinds 2015 in Delft. In Dronten wees de COA casemanager, die hij regelmatig als tolk behulpzaam was, hem op het aanbod van De Jonge Akademie om hoog opgeleide vluchtelingen, waaronder wetenschappers, via hun netwerk te helpen aan mogelijk nuttige contacten en faciliteiten.

Via voorzitter Rianne Letschert werd Malek Rabah gelinkt aan techniekfilosoof Behnam Taebi, die zich aan TU Delft bezighoudt met ethiek van (kern)energievoorziening. Taebi, nieuw lid van De Jonge Akademie, maakte hem wegwijs in het Nederlandse hoger onderwijssysteem en wees hem op een mogelijk interessante studierichting en de beste routing voor toelating. ‘We hebben elkaar  maar twee keer gesproken, maar het heeft me een jaar wachten gescheeld!’ 

Met steun van het UAF start Malek na de zomer met een master sustainable energy technology aan de TU Delft. ‘Behnam heeft me met tal van praktische zaken geholpen. Ik ben blij dat ik een universitaire studie op mijn vakgebied kan oppakken en zo echt een nieuwe start kan maken voor mezelf en mijn gezin. Studie en/of werk zijn voor migranten van groot belang voor een vloeiende en snellere integratie in de Nederlandse samenleving. Het initiatief van De Jonge Akademie moet daarom bij een veel groter aantal academisch geschoolde vluchtelingen bekendheid krijgen.’

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een platform van jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. De Jonge Akademie telt vijftig leden tussen de 25 en 45 jaar, die op het moment van benoeming minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. Ze zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten.