Persbericht IISG-KNAW

Scriptieprijs 2015 voor onderzoek naar Koerdisch Martelmuseum

7 december 2015

Bareez Majid heeft de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor geschiedenis 2015 gewonnen voor haar scriptie over het Koerdische martelmuseum, Amna Suraka, een herinneringsplaats in een door Saddam Hoessein geteisterd gebied. Majid kreeg de prijs uit handen van Henk te Velde, hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

De gevangenis van Saddam Hoessein werd in 2003 omgebouwd tot museum. Het museum wil de gruwelen van het oude regime tonen, hoop geven voor de toekomst en de voortreffelijkheid tonen van de dominante Koerdische partij. Volgens de auteur werkt Amna Suraka daarmee als tegenverhaal van het oude regime, maar dreigt het ook de emoties van de werkelijk getroffenen te ontkennen met ideologie en sentimentaliteit.

Majid (1987) laat zien hoe juist die sentimentaliteit ook het instrument kan zijn om juist wel de emoties van de direct betrokkenen te laten spreken. Zo kunnen ze beter omgaan met een verleden. Ook toont Majid de pijnlijke verschillen tussen mannen en vrouwen in mogelijkheden om hun verhaal kwijt te kunnen.

De jury: 'De scriptie is telkens op hoog theoretisch niveau maar toch toegankelijk geschreven. De ingehouden en zeer doordachte betrokkenheid die de scriptie ademt maakt veel indruk. Ze zal weinig lezers onberoerd laten.'

Lees het volledige bericht op de website van het IISG.

Over het IISG

Werk en arbeidsverhoudingen bepalen ons leven in hoge mate. Daarom onderzoekt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Om dit historisch onderzoek te kunnen verrichten en andere onderzoekers te faciliteren, verzamelen we archieven en data op mondiale schaal. Het IISG is opgericht in 1935 en is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis.
Sinds 1979 is het IISG een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de onafhankelijke Stichting IISG.


Logo IISG