Serge Dumoulin directeur Spinoza Centre for Neuroimaging

16 december 2015

Neurowetenschapper Serge Dumoulin wordt per 1 januari 2016 directeur van het Spinoza Centre for Neuroimaging in Amsterdam. In het Spinoza Centre, dat op 30 maart 2015 de deuren opende, kunnen neurowetenschappers gebruikmaken van ultragevoelige MRI-scanners voor onderzoek naar de werking van hersenen en naar hersenaandoeningen.

20151216 serge dumoulin foto milette raats 220x267Serge Dumoulin is op dit moment werkzaam als hoogleraar psychologische functieleer aan de Universiteit Utrecht. Hij is gekozen op grond van zijn omvangrijke kennis van en ervaring met beeldvormende technieken voor neurowetenschappelijk onderzoek. Het Spinoza Centre beschikt over 3 Tesla MRI-scanners en een 7 Tesla MRI-scanner waarmee functie, structuur en metabolisme van de hersenen heel nauwkeurig in beeld kunnen worden gebracht. Dumoulin geeft met de belangrijkste gebruikers van de faciliteiten vorm en inhoud aan het wetenschappelijk programma dat wordt ontwikkeld langs vier lijnen: cognitie en perceptie, emotie, klinische neurowetenschappen, en methodenontwikkeling.

Over Serge Dumoulin

Serge Dumoulin (1973) promoveerde na zijn studie biologie in Utrecht aan de McGill University in Montréal, Canada. Hij had postdoc-posities aan McGill University en aan Stanford University in Californië (Verenigde Staten), met gastdocentschappen in Brisbane (Australië) en Birmingham (Verenigd Koninkrijk), voor hij in 2010 weer naar Utrecht kwam. Hij kreeg eerder onder meer een NWO Vidi-subsidie en ontving in 2015 de Ammodo KNAW Award voor fundamenteel onderzoek op het gebied van de sociale wetenschappen. Het onderzoek van Dumoulin beweegt zich op het grensvlak van menselijke perceptie en cognitie. Hij gebruikt daarbij het visuele systeem als model voor de hele hersenschors, maar ook als laboratorium om nieuwe onderzoeksmethoden te ontwikkelen en te testen. Dumoulin ontwikkelde zowel innovatieve aanpassingen voor hersenscanners als nieuwe methoden om gegevens te analyseren en te interpreteren.

Over het Spinoza Centre for Neuroimaging

Het Spinoza Centre for Neuroimaging is een samenwerkingsverband van het Nederlands Herseninstituut van de KNAW, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, het VUmc en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Het verbindt neurowetenschappers in de regio Amsterdam. De oprichting van het centrum, gehuisvest op het AMC-terrein, is mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en bijdragen van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Het Spinoza Centre stimuleert samenwerking in de regio Amsterdam en biedt waar mogelijk ook een landelijke infrastructuur. Het Spinoza Centre werkt samen met de universitair medische centra in Leiden en Utrecht, die ook onderzoek uitvoeren met een 7T-scanner, en met Philips.

icon_downl_generiek.gifDownload de foto van Serge Dumoulin in hoge resolutie. (Vermeld bij gebruik van de foto de fotograaf: Milette Raats.)