SNS REAAL Fonds kent 30.000 euro toe aan NIOD-studie naar Albert Verwey

6 juli 2011

SNS REAAL Fonds heeft 30.000 euro toegekend aan NIOD-onderzoekster Madelon de Keizer voor het schrijven van een biografie over Albert Verwey (1865-1937).

Het onderzoek is een voortvloeisel uit het van 2000 tot 2004 door De Keizer geleide onderzoeksproject Nederland en de moderniteit 1914-1940, resulterend in de publicatie 'Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940' (2004, red. Madelon de Keizer en Sophie Tates), en onderdeel van het lopende onderzoeksproject Cultuurgeschiedenis van het Interbellum.

De Noordwijkse dichter Albert Verwey wordt algemeen beschouwd als een van de grootste Nederlandse dichters en literatoren van de twintigste eeuw. Al zeer jong kwam hij in aanraking met een groep jonge dichters en literatoren in Amsterdam. In 1885 trad hij toe tot de door hen opgerichte tijdschrift De Nieuwe Gids. Dit zou onder leiding van Willem Kloos uitgroeien tot spreekbuis van deze generatie, de Tachtigers.

Verwey emancipeerde zich in de jaren negentig van de beweging en richtte met Lodewijk van Deyssel een nieuw tijdschrift op. Van 1905-1919 was Verwey redacteur van zijn eigen blad, De Beweging, dat een leidende rol in het Nederlandse cultuurleven innam. Nadat het blad in 1919 was opgeheven, werkte Verwey als zelfstandig letterkundige en dichter voort, totdat hij eind 1924 werd benoemd tot hoogleraar Nederlandse letteren in Leiden. Ook toen bleef zijn invloed op de Nederlandse cultuur onverminderd. In de jaren dertig was hij als zodanig in brede kring gevierd. Zijn dood werd als een groot gemis ervaren.

Verweys liberaal modernistische ideaal en waardensysteem inspireerde tijdens het Interbellum velen tot discussies over Nederlands eigenheid in de wereld. Hiermee bezit het ook een hoge actualiteitswaarde. Zijn politieke en culturele nonconformistische opstelling kan in hoge mate een rol spelen in de huidige politieke en culturele debatten over Nederlands eigenheid, Nederlandse waarden en de globalisering.

Naar verwachting zal de biografie over Albert Verwey in het najaar van 2014 verschijnen.