Soldaat in Indonesië, 1945-1950: Getuigenissen aan de verkeerde kant van de geschiedenis

20 oktober 2015

Op woensdag 28 oktober 2015 verschijnt het boek Soldaat in Indonesië, 1945-1950: Getuigenissen aan de verkeerde kant van de geschiedenis, door Gert Oostindie, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), een van de onderzoeksinstituten van de KNAW.

Dit boek is gebaseerd op brieven, dagboeken, gedenkboeken en memoires. Wat aan het licht komt over oorlogsmisdaden is vaak onthutsend. Maar het gaat ook om andere thema’s: de spanning tussen de Nederlandse missie en de weerbarstige realiteit ter plekke; begrip en onbegrip over Indonesiërs en de strijd voor onafhankelijkheid; frustraties over de militaire en politieke leiding; angst, wraak en schaamte; verveling en seks; ontheemding daar, en thuis; boosheid om verloren jaren en gebrek aan waardering. In Soldaat in Indonesië,1945-1950 worden deze soldatenverhalen ingebed in de bredere context van de kolonisatieoorlog en de verwerking ervan in Nederland.

Soldaat in Indonesië 1945-1950 is een van de eerste concrete resultaten van het onderzoek naar de Indonesische dekolonisatieoorlog en zijn nasleep dat de afgelopen jaren op het KITLV is verricht.

soldaat in indonesie

Meer informatie en lezingen

Kijk voor meer informatie en lezingen over deze publicatie op de website van het KITLV.

Op 4 november 2015 is Gert Oostindie een van de sprekers op het KNAW-minisymposium Oorlog in Indonesië, 1945-1950.

Over het KITLV-KNAW

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) bevordert de antropologie, de taalkunde, de sociale en historische wetenschappen van Zuidoost-Azië, het Zuidzeegebied en het Caribisch gebied. Speciale nadruk ligt op Indonesië, Suriname en de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen.
Het instituut legt zich toe op het verzamelen en toegankelijk maken van boeken en andere documenten, onderzoek verrichten en stimuleren
 en publicaties van boeken en tijdschriften. Het KITLV heeft zijn hoofdvestiging in Leiden en een vertegenwoordiging in Jakarta. Het KITLV is een onderzoeksinstituut van de KNAW.

Logo KITLV