Stel samen met een onderzoeker een vraag voor de wetenschap

9 april 2015

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Iedereen is uitgenodigd om vragen voor de wetenschap te formuleren, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap of het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties. De KNAW juicht het toe dat de Nederlandse wetenschap door een breed publiek gedragen en gevoed wordt.

Drie KNAW-instituten, het Meertens Instituut, Huygens ING en het Internationaal instituut voor sociale geschiedenis (IISG), bieden nu begeleiding aan bij het formuleren van vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda.

logo nationale wetenschapsagendaOver de Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s te staan waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. En daar mag iedereen over meedenken. De wetenschap geeft immers antwoord op vragen die ons allemaal aangaan, nu en in de toekomst. Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is dat wetenschappers, het bedrijfsleven en de maatschappij zich samen gericht inzetten om relevante en uitdagende wetenschappelijke vraagstukken op te lossen. De Wetenschapsagenda is een initiatief van NWO, de KNAW, VNO-NCW en andere maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties. Commissies van voornamelijk wetenschappers selecteren de meest belovende vragen. 

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut houdt zich bezig met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Mensen met vragen over het soort onderwerpen dat het instituut bestudeert kunnen deze voor 17 april 2015 sturen naar het Meertens Instituut. Een selectie van deze vragen wordt in samenwerking met onze onderzoekers geherformuleerd om een grotere kans te maken bij de Nationale Wetenschapsagenda.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van het Meertens Instituut. Indienen kan tot 17 april door een e-mail te sturen naar communicatie@meertens.knaw.nl.

Huygens ING

Heeft u een vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda op het gebied van Nederlandse Geschiedenis, Nederlandse Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis of Digital Humanities, dan kunt u via de advies vragen aan een van de onderzoekers van het Huygens ING.

Internationaal instituut voor sociale geschiedenis (IISG)

Heeft u een vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda op het gebied van sociale geschiedenis, in het bijzonder de internationale geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen of de ontwikkeling van economische en sociale ongelijkheid, dan kunt u advies vragen aan een van de IISG-onderzoekers, voordat u uw vraag indient. Het kan immers zijn dat uw vraag al in de wetenschap onderzocht wordt of misschien zelfs al beantwoord is, of dat u uw vraag meer precies zou kunnen formuleren. Stelt u begeleiding op prijs, stuur uw vraag dan aan .