Sterke groei patenten door Nederlandse wetenschap

25 november 2013

Nederlandse kennisinstellingen vragen steeds meer patenten aan. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag uitbrengt.

Nederlandse kennisinstellingen vragen steeds meer patenten aan. Tussen 1980 en 2009 is het aantal patentaanvragen door deze universiteiten en onderzoeksinstituten veertien keer zo groot geworden. De groei was veel sterker dan die bij bedrijven. Ook het aandeel van kennisinstellingen in het totaal van de Nederlandse patentaanvragen is gegroeid, van 1,1 procent in de periode 1980-1984 naar 4,7 procent in 2005-2009. In 2005-2009 ging het om gemiddeld 370 patentaanvragen per jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag uitbrengt. Het instituut heeft gemeten hoeveel patentaanvragen zijn gedaan door universiteiten, onderzoeksinstituten en andere kennisinstellingen. Patentaanvragen zijn een graadmeter voor innovatie.

Lees het volledige persbericht

Bibliografische gegevens

Horlings E., Gurney T., Deuten J., Drooge L. van. (2013), Patentaanvragen door kennisinstellingen, Feiten en Cijfers 10. Den Haag: Rathenau Instituut.

Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.