Stichting DON investeert 1 miljoen in wetenschappelijk diabetesonderzoek

16 juni 2009

(Gezamenlijk persbericht Hubrecht Instituut KNAW en Stichting Diabetes Onderzoek Nederland) Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) heeft 1.000.000 euro toegezegd aan een diabetesproject in het Hubrecht Instituut te Utrecht.

Dit mede door DON geïnitieerde onderzoeksproject richt zich op de ontwikkeling van insuline-producerende betacellen uit stam- en voorloopcellen. Wetenschappers hebben goede hoop dat genezing van diabetes in deze richting gevonden kan worden.

Het Hubrecht Instituut

Voor innovatief onderzoek is het bekende Utrechtse Hubrecht Instituut de locatie bij uitstek. In vergelijkbare trajecten heeft dit instituut, dat excelleert op het gebied van ontwikkelingsbiologie en stamcellen, al verscheidene baanbrekende resultaten geboekt. Zo is de onderzoeksgroep van prof. dr. Hans Clevers er recent in geslaagd om uit een darmstamcel volwassen darmweefsel te laten groeien. Wereldwijd heeft deze prestatie veel opzien gebaard. Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en is tevens geaffilieerd aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Doelstelling van het nieuwe diabetesproject binnen het Hubrecht Instituut is een doorbraak in betacel-therapie voor diabetes. Het project zal worden uitgevoerd door een zorgvuldig samengestelde onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Harry Heimberg. Deze vermaarde Belgische diabeteswetenschapper, verbonden aan het Diabetes Research Center van de Vrije Universiteit van Brussel, beschreef vorig jaar als eerste het bestaan van betacel-voorlopers in volwassen pancreas. Heimbergs beschrijving geldt in de internationale pers als een revolutie in het diabetesonderzoek. Hans Clevers, naast onderzoeker tevens directeur van het Hubrecht, is zeer verheugd over de samenwerking met de onderzoeksgroep van Harry Heimberg en het Diabetes Research Center in Brussel.

Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON)

Voorzitter van stichting DON, Maarten de Gruyter, zelf ook diabetespatiënt, is hoopvol gestemd: "Hoewel wij als financier van fundamenteel wetenschappelijk diabetesonderzoek uiteraard niet op één paard wedden en ons aandachtsgebied breed willen houden, hebben wij zeer veel vertrouwen in het Hubrecht. Er is in dit instituut op het gebied van diabetes al veel tot stand gebracht. Met onze ondersteuning voor dit belangwekkende project hopen wij in Nederland en ook elders in Europa navolging te vinden. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het Diabetes Fonds, een fonds met een heldere visie en een groot draagvlak, een forse bijdrage heeft toegezegd. Voor fundamenteel wetenschappelijk diabetesonderzoek moeten substantieel meer middelen worden aangewend!"

De mensen achter stichting DON

Behalve een bestuur, bestaande uit Maarten de Gruyter (voorzitter), mr. Pieter Akkerman (penningmeester), mr. drs. Simone van Trojen, Patricia Schröder en Arabella Coebergh, kent stichting DON een zeer actieve en betrokken Raad van Advies. Voorzitter is dr. Paul Bouter, internist en specialist op het gebied van diabetes mellitus. De overige leden zijn mr. Willem Stevens, Jaap Rost Onnes, Paul Haarhuis en mr. Marc Schröder. Stichting DON is volledig afhankelijk van donateurs.

Noot voor de redactie

Voor rechtenvrij beeld en meer informatie neem contact op met Stichting DON
Arabella Coebergh
Amsteldijk Noord 103D 1138 TH Amstelveen
Telefoon 06 24 27 64 60
E-mail arabella@coebergh.nl.